Gurre Sø

19-12-2008

Turfolder nr. 59

Gurre Sø er på ca. 200 ha, men kun ca. 4 m dyb. Den ligger i et samlet skovområde på over 1.000 ha bestående at Gurre Vang i syd og Horserød Hegn i nord. Størstedelen er såkaldt ubeskyttet skov, dvs. der er forbud mod militær-, spejder- og idrætsøvelser.

Nordvest herfor ligger Risby Vang og Klosterris Hegn. Disse arealer ejes også af den danske stat og knytter sig i nord til store privatejede landbrugsområder tilhørende herregårdene Sauntegård og Borsholm gård samt flere andre store gårde. Bag skovbræmmen øst for Gurre Sø ligger den store gård Ørsholtgård. Syd for Gurre Vang ligger endnu en stribe gårde, hvis landbrugsjorder støder op til Krogenberg Hegn og Danstrup Hegn.

Der ligger således mellem hovedvejen fra Helsingør til Frendensborg i syd og til havet i nord et naturområde på mellem 5- og 10.000 ha med Gurre Sø i midten omkranset af skov og store marker, hvor virksomt skov- og landbrug kan opleves.

Denne fredelige og temmelig uberørte natur rummer værdier, som alle besøgende må være med til at værne om.


Historie
Den romantik og mystik, der står om navnet Gurre, er skabt af folkeviserne og vore store digtere. Sagnet er knyttet til Valdemar Atterdag og hans elskerinde Tovelille. Det vides, at Valdemar Atterdag opholdt sig meget på Gurre Slot i sine senere år. Her undertegnede han mange kongebreve, og i 1375 døde han på slottet. Tove er også en historisk person, som dog levede langt tidligere, nemlig på Valdemar den Stores tid. Det er således Valdemar den Stores dronning, der var skyld i Toves grusomme død i den overophedede badstue og ikke Valdemar Atterdags dronning. Sagn og folkeviser har imidlertid knyttet Tovelille og Valdemar Atterdag sammen , og de er udødeliggjort af vore digtere.

De vil altid høre sammen med Gurre, skønt de fleste af sagnene oprindeligt er knyttet til andre landsdele. Det berømteste sagn er sagnet om Tovelille, hvis ring tryllebandt Kong Valdemar Atterdag så stærkt, at han selv efter hendes død førte hende med sig på sine rejser i en kiste, indtil ringen blev taget af hendes finger og kastet i Gurre Sø.

Da blev Kong Valdemar knyttet så stærkt til stedet, at han selv efter sin død, ifølge et andet sagn, skulle foretage vilde jagter gennem Gurre Vang ved nattetid.

Kongen jager på sin sorte ganger med sit halsende hundekobbel. Sagnet fortæller, at portene på den gamle skovridergård Valdemarslund aldrig måtte være lukket om natten, fordi kong Valdemar med sit følge skulle derigennem.

"I muld for længe siden
Kong Valdemar er lagt -
men sælsomt gennem tiden
går sagnet om hans jagt;
tit korser arme bonde
sig end ved natlig sti,
hvor jægere og hunde
ham suse vildt forbi".

Gurre Sø nævnes i 1600-tallet blandt kongens fiskesøer, men 1743 blev den henlagt under Kronborg Geværfabrik i Hellebæk. Ejeren af det Schimmelmannske Fideikommis overdrog i 1869 søen til staten, som i dag har ejendomsret til søen og søbredderne hele vejen rundt.
Tegnet af Villy Breino Søen får sit tilløb fra et stort bagland gennem kilder og grøfter. Afløbet finder sted mod vest gennem Gurre Å, hvor der i over 100 år har været stemmeværk. Stien fører i en bro over åen og forløber syd herfor over gamle tørvegrave fra 2. verdenskrig. Stien er på dette stykke etableret som beskæftigelsesarbejde af Helsingør Kommune i samarbejde med Kronborg Skovdistrikt.


Vandretur
Ved stilfærdig færden venter der vandreren store og gode oplevelser. Vandreturen er imidlertid en udfordring til udholdenhed og god fysik. Fra den nærmeste P-plads er der ca. 10 km hele vejen rundt om søen.

Vil man have tid til at opleve den afvekslende natur, må man regne med, at turen tager over fire timer.

Der er banet og afmærket sti hele vejen rundt om Gurre Sø, men på flere årstider er der fugtige strækninger. Turen egner sig ikke for motionsløbere, ligesom der ikke kan køres med barnevogn eller på cykel.

For dem, der gerne vil opleve noget af denne storslåede natur uden at ville trave hele søen rundt, er der fra de fem P-pladser i Gurre Vang syd for søen afmærket mindre ture ned til søen og i en sløjfe tilbage. Disse ture er fra 1 til 2 km.

Også fra Horserød Hegn er der fra P-pladserne afmærket flere mindre ture, der fører rundt i en rigt afvekslende skov og ned til Gurre Sø's nordvestside.

Fra P-pladsen i øst i Gurre Vang ved den tidligere skovridergård Valdemarslund er der langs den offentlige vej ca. 600 m mod øst til Gurre Slotsruin.

Der er endnu så meget tilbage af den gamle borg og dens befæstningsmur, at grundplanen tydeligt kan ses; i midten findes anlæggets ældste del, midtertårnet, der er opført i anden halvdel af 1100-tallet.

Der ses rester af utilhugne kampesten. Dette hovedtårn har oprindeligt kun været omgivet af en befæstning af træ, rimeligvis palisader. Rundt om findes i en skæv firkant den ydre ringmur af munkesten; denne del er først opført af Valdemar Atterdag i 1300-tallet. Borgen har ligget på en holm, som oprindelig helt har været omgivet af søen, der på Valdemar Atterdags tid gik helt ned til Krogenberg Hegn.

Ved den gamle skovridergård Valdemarslund kan man nede ved søen se de tidligere bredder som markante skråninger, og flere steder afspejler søens tidligere omfang sig som en vold eller en hævning i terrænet. For at komme til slottet måtte man fra land over en pælebro til en port midt i sydmuren.

Til begge sider herfor var der anløbsplads for småbåde. Der synes kun at have været beboelse i de fem tårne, hvor der har været rum med kaminer og glaserede flisegulve.


Fiskeri
Fiskeriet i søen er forpagtet ud til Helsingør Sportsfiskerforening. Oplysninger om bådudlejning og salg af fiskekort fås ved henvendelse til Naturstyrelsen.

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2001. Må citeres mod kildeangivelse. Fås kun elektronisk.


Se mere om området på

Lokalfoldere: Gurre Slotsruin

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside