Bølling Sø

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen Søhøjlandet

I 1994 begyndte etableringen af en sø på ca. 360 ha omgivet af ca. 475 ha marker, enge, overdrev og krat. Disse arealer er fredet for at skabe et smukt og varieret landskab til gavn for både menneske og natur. Den nye sø er etableret i en stor lavning i landskabet, hvor resterne af den oprindelige Bølling Sø lå, indtil den blev afvandet i 1870-erne.

Der er i området gjort mange spændende fund bl.a. i forbindelse med tørvegravning. De mest kendte er de to moselig, Ellingpigen og Tollundmanden.


Udgivet af Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Hent folder

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.