Harrild Hede og Nørlund Plantage

14-12-2015

Turfolder nr. 14

Harrild Hede og Nørlund Plantage ligger vest for Den Jyske Højderyg i et stort set øde område. Det varierede og øde hedelandskab byder på store vidder og højt til loftet.

Beplantning: Hede og plantage. Hederne plejes for at undgå tilgroning. Her ses hedelyng, revling, engelsk visse, bølget bunke, timian, klokkelyng og hedemelbærris. I plantagen er 6 arter af ulvefod.

Dyreliv: Foruden en stor bestand af kronvildt ses dådyr og rådyr samt odder, hare, grævling, ræv og skovmår. Ulv synes at være regelmæssigt i området. Fuglelivet tæller trane, isfugl, rødrygget tornskade, stor tornskade, natravn, bynkefugl og hedelærke. Der kan desuden ses hugorm, stålorm og firben.

Se også hele den digitale guide til Harrild Hede og Nørlund Plantage


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder