Velling Skovene

12-04-2016

Turfolder nr. 37

Velling Skov har en af Danmarks største bevoksninger af ældgammel bøg. De 250-300 år gamle bøgetræer synger på sidste vers og er en enestående chance for at opleve gammel skov i Danmark. Naboskoven, Snabegård Skov, byder især på
nåleskov fra 1800-tallet.

Areal: 512 hektar (5 km²).

Beplantning: Velling Skov er overvejende bøgeskov, men også med birk, ær (ahorn), eg, lind, røn og kristtorn. Snabegård Skov er overvejende nåleskov. En del åbne områder med skovsøer, moser og kær.

Dyreliv: Kronhjort, rådyr, dådyr, grævling, ræv, egern m.fl. Talrige fuglearter.

Se også den digitale guide til Velling Skovene


Udgivet af Naturstyrelsen 2016. Må citeres med kildeangivelse.

Hent folder