Gråstenskovene

23-05-2018

Turfolder nr. 90

Gråstenskovene dækker et areal på ca. 700 hektar og er udpeget til national seværdighed og Natura 2000-område. Skovene byder, med et meget varieret plante- og dyreliv, oldtidsminder, rislende bække, moser og dejlige søer, på mange naturoplevelser.

Se den digitale guide til Gråstenskovene


Udgivet af Naturstyrelsen 2018. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent folder