Nørreskoven på Als

02-09-2015

Turfolder nr. 30

Nørreskoven på østkysten af Als er 9 km lang og en af Danmarks længste kystskove. Skoven er især berømt for sine høje, ranke bøge og mange fortidsminder.

Areal: 740 hektar.

Beplantning: Primært bøg, men også eg, ahorn, kirsebær, el og birk. Enkelte partier med nåletræer. Orkideer som ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt, skovgøgelilje og maj-gøgeurt.

Dyreliv: Dådyr, krondyr og rådyr i hele skoven. Løvfrøer lever i Fjordmosen og i engen ved Nygård. Også arter som stor vandsalamander, sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl findes

Se også den digitale guide til Nørreskoven på Als


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder