Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

24-06-2021

Turfolder nr. 51

Tved Klitplantage og Hanstholm Vildtreservat udgør den allernordligste del af Nationalpark Thy. Området repræsenterer på smukkeste vis alle de natur- og landskabstyper, som forekommer i nationalparken.

Læs eller download folderen og kort:

Hent teksten om Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Kort over Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Se den digitale guide til Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage


Udgivet af Naturstyrelsen 2019, revideret 2021. Må citeres mod kildeangivelse. 

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside