Klitplantagerne i Sydthy

27-06-2019

Turfolder nr. 42

Klitplantagerne i Sydthy er en fælles betegnelse for Lodbjerg Klitplantage og Hvidbjerg Klitplantage. Der er stor forskel på de to plantager, der blev anlagt i de sene 1800-år og 50 år frem for at dæmpe sandflugten. Mens Hvidbjerg blev intensivt tilplantet i 1892, valgte man i den 30 år yngre Lodbjerg ikke at tilplante mindre naturarealer. Plantagen har derfor mange smukke heder og sletter med lysåben natur.

Areal: Klitplantagerne i Sydthy dækker et samlet areal på godt 2.700 ha.

Bevoksning: Den naturlige vegetation på hederne udgøres af dværgbuske som revling, mosebølle og hede- og klokkelyng. I plantagerne, der udgøres af nåle- og løvskov, kan du være heldig at se linnæa og bjerg dunbregne.

Dyreliv: Af karakteristiske arter kan du se trane, natravn, stor regnspove og af meget sjælden karakter, sommerfuglen kommabredpande.

Læs eller download folder og kort:

Klitplantagerne i Sydthy - Folder

Klitplantagerne i Sydthy - Kort

Se også den digitale guide til Klitplantagerne i Sydthy


Udgivet af Naturstyrelsen 2019. Må citeres mod kildeangivelse.


Die Dünenpflanzungen in Sydthy

The dune plantations of Sydthy