Klitplantagerne ved Vandet Sø

19-12-2011

Klitplantagerne er grundlagt i årene fra 1883 og frem til århundredeskiftet. De er senere udvidet ved yderligere jordkøb i perioden 1930-50. Nystrup og Vilsbøl Plantager har begge en vestlig del beliggende på hævet stenalderhavbund. Her er væksten generelt ringe. Ellers gælder det for alle plantagerne, at der under flyvesandet er istidsaflejringer af fedt, kalkholdigt moræneler.

Læs eller download folderen:

Læs eller download folderen (A4) (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, revideret i 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Klitplantager ved Vandet Sø (Deutsch)

Klitplantagerne ved Vandet Sø (English)


Se hele den digitale guide til Klitplantagerne ved Vandet Sø