Tvorup Klitplantage

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 116

Plantagen er den ældste klitplantage i Thy. Størstedelen af arealet er tilplantet i sidste halvdel af 1800-tallet, men det er muligt at finde træer som er næsten 200 år gamle. Plantagen omgives mod vest af havet, mod øst af landbrugsområder, blandt andet den udtørrede Sjørring Sø, samt mod nord og syd af de store fredede hedeområder, Vangså Klithede og Ålvand Klithede.

Læs eller download folderen:

Tvorup Klitplantage


Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet.


Tvorup Klitplantage - auf deutsch

Tvorup Klitplantage - in english


Se hele den digitale guide til Tvorup Klitplantage