Gudenåens og Skjernåens kilder

undefined
21-07-2015

Ådalen, der krydser vandskellet på den jyske højderyg, har været et centralt knudepunkt for trafikken gennem mere end tusinde år. I dag er stedet omkring udspringet af to af Jyllands største og vigtigste åer, Gudenåen og Skjernåen, en overflod af historie, kultur og tillige et spændende naturområde.

Areal: 444 ha statsejet skov og natur, men i alt er ca. 2.200 ha omkring kilderne fredet.

Beplantning: Egekrat og egeskov, åbne overdrevsarealer stedvis med lynghede, eng, kilder, kær og tilgroede moser.

Dyreliv: Rød glente, grønspætte, ravn, bynkefugl, misteldrossel, stor vandsalamander, løgfrø m.m.

Se også den digitale guide til Gudenåens og Skjernåens kilder


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder