Lindet Skov

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 92

Lindet Skov er en lille rest af de store løvskove, der dækkede landskabet i oldtiden. For 300 år siden var skovområdet langt større, men rovdrift reducerede arealet voldsomt. De tre "brudgomskobler" i Lindet Skov var et forsøg på at genoprette skoven, og det ved Rødeledsvej kan stadig ses.

Læs eller download folderen:

  • Lindet Skov (pdf optimeret til print i A4-format, ,05 mb)
  • Lindet Skov (pdf optimeret til print i A3-format, 0,5 mb)
Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside