Hoverdal Plantage

16-11-2015

Hoverdal blev anlagt i 1891 for at mindske sandflugt på hederne mellem landsbyerne Hover og Torsted. I dag kan du fortsat opleve indlandsklitter, de såkaldte ”indsande”.

Beplantning: Fyrreskov, granskov, lærkeskov, bøgeskov, egekrat, hedearealer og bevoksninger med bjergfyr.

Dyreliv: Der er rig mulighed for at se og høre skovens dyr og fugle, bl.a. krondyr, rådyr, ræv, hare, skovmår, flagspætte, grønspætte og natravn.

Se også hele den digitale guide til Hoverdal Plantage.


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder