Kilen, Resenborg og Hornet

undefined
16-11-2015

Umiddelbart nord og vest for Struer ligger området Kilen, Resenborg og Hornet. Kilen er en inddæmmet fjordarm, der nu er en brakvandssø, mens Resenborg og Hornet er to nærliggende skovområder. Landskabet er kuperet og primært skabt ved isens afsmeltning i slutningen af den seneste istid. Ikke kun nutidens mennesker finder området indtagende. Et stort antal gravhøje og andre forhistoriske levn vidner om tidligere tiders handels- og bopladser.

Bevoksning: Området er præget af en meget varieret bevoksning med bl.a. løvskov, nåleskov, sumpskov, hede og eng. Rundt om Kilen kan du være heldig at finde de insektædende planter soldug og vibefedt.

Dyreliv: Hare, ræv, rådyr og nogle af mårdyrene kan opleves i områderne omkring Kilen. Men også nogle af Danmarks mest sjældne pattedyr, odderen og birkemusen, holder til her.

Se også hele den digitale guide til Kilen, Resenborg og Hornet.


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder