Klosterheden

Klosterheden-forside.jpg
22-12-2014

Klosterheden Plantage ligger i trekantsområdet mellem Struer, Lemvig og Holstebro. Her kan du gå ture på heden, se istidens smeltevandsdale, nyde skyggen fra ældgamle ædelgraner og nyde lyset i bøgeskovene.

Areal: 6.400 hektar

Beplantning: I Klosterheden Plantage vokser blandt andet ædelgran, bjergfyr, rødgran, sitkagran, birk, bøg, eg - og de mere sjældne linnæa, skælrod, guldblomme, plettet gøgeurt og flere arter af ulvefod.

Dyreliv: Klosterheden Plantage lægger vandløb til Danmarks største bestand af bævere. Derudover kan du bl.a. se kronvildt, ræv, grævling, odder, stor tornskade, natravn, isfugl, korsnæb, fiskeørn og trehornet skarnbasse.

Se også den digitale guide til Klosterheden

Klosterheden - auf Deutsch


Udgivet af Naturstyrelsen 2014. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent stort kort over området

Hent folder