Klosterheden

25-07-2019

Turfolder nr. 111

Klosterheden Plantage ligger i trekantsområdet mellem Struer, Lemvig og Holstebro. Her kan du gå ture på heden, se istidens smeltevandsdale, nyde skyggen fra ældgamle ædelgraner og nyde lyset i bøgeskovene.

Areal: 6.400 hektar

Beplantning: I Klosterheden Plantage vokser blandt andet ædelgran, bjergfyr, rødgran, sitkagran, birk, bøg, eg - og de mere sjældne linnæa, skælrod, guldblomme, plettet gøgeurt og flere arter af ulvefod.

Dyreliv: Klosterheden Plantage lægger vandløb til Danmarks største bestand af bævere. Derudover kan du bl.a. se kronvildt, ræv, grævling, odder, stor tornskade, natravn, isfugl, korsnæb, fiskeørn og trehornet skarnbasse.

Se også den digitale guide til Klosterheden

Klosterheden - auf Deutsch


Udgivet af Naturstyrelsen 2014- Revideret 2019. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside