Spøttrup Sø og Geddal Strandenge

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 103

l begyndelsen af 1800-tallet afsnørede Limfjorden en stor brakvandssø, "Lillefjorden", bag en naturlig strandvold neden for Geddal by. I løbet af de næste 100 år blev der aflejret mere og mere sand og grus, så "Lillefjorden" efterhånden blev omdannet til et strandengsområde.


 

Hent folder

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside