Spøttrup Sø og Geddal Strandenge

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 103

l begyndelsen af 1800-tallet afsnørede Limfjorden en stor brakvandssø, "Lillefjorden", bag en naturlig strandvold neden for Geddal by. l løbet af de næste 100 år blev der aflejret mere og mere sand og grus, så "Lillefjorden" efterhånden blev omdannet til et strandengsområde.


Udgivet af Naturstyrelsen, 2005. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet.

Hent folder