Stråsø Plantage

10-12-2015

Turfolder nr. 41

Stråsø Plantage ligger mellem Holstebro, Herning og Ringkøbing. Plantagen er et af landets største sammenhængende skov- og hedearealer og byder på en mangfoldig naturoplevelse. 

Der er i området en stor bestand af kron- og råvildt, og i Lilleådalen kan du være heldig at se isfuglen dykke efter fisk. Ude på hederne kan du se stor tornskade, høre natravnen og er du heldig kan du opleve fiskeørn og andre store rovfugle. Derudover har ulven holdt til i Stråsø Plantage i flere perioder blandt andet for at yngle.

Se også hele den digitale guide til Stråsø Plantage.

Hent turfolder for hele Stråsø Plantage


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder