Stråsø Plantage

undefined
16-11-2015

Stråsø Plantage ligger mellem Holstebro, Herning og Ringkøbing. Plantagen er et af landets største skov- og hedearealer.

Beplantning: Stråsø Plantages store hedeområder byder på en varieret og bevaringsværdig naturtype. Af almindelige hedeplanter kan nævnes hedelyng og revling. Af de lidt mere sjældne arter finder du f.eks. klokke-ensian, guldblomme (volverlej), tormentil og kattefod. De sjældne planter vårkobjælde, plettet gøgeurt og flere arter af ulvefod findes også her.

Dyreliv: Der er en stor bestand af kronvildt og råvildt i området. Hederne er hjemsted for den sjældne trehornede skarnbasse. I Lilleådalen kan du være heldig at se isfuglen dykke efter fisk. Ude på hederne kan du se stor tornskade og høre natravnen. Musvåge, spurvehøg og duehøg jager i området. Og er du heldig, kan du også se havørn og fiskeørn.

Se også hele den digitale guide til Stråsø Plantage samt kort over plantagen i stort format.


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder