Vest Stadil Fjord

undefined
16-12-2015

Vest Stadil Fjord er et mekka for fugleinteresserede. Hvert år bruger tusindvis af gæs, ænder og vadefugle det lavvandede fjordområde som rasteplads på deres lange træk fra syd mod nord.

Areal: Omkring 1.100 hektar.

Beplantning: Vest Stadil Fjord består hovedsagligt af græssede enge, rørsumpe med rørskov, strandkogleaks, blågrøn kogleaks og smalbladet dunhammer. På engarealerne vokser bl.a. krybhvene, glanskapslet siv, rød svingel, lysesiv og star. Og i klitterne mellem fjorden og Vesterhavet finder du både marehalm og hjelme.

Fugle- og dyreliv: Fjorden er især kendt for de mange kortnæbbede gæs, grågæs og bramgæs. Men hjejle, vibe, rørhøg, sortterne, fiskeørn og knopsvane lever også i området. Ofte kan du se rådyr, ræv og hare og en sjælden gang kan du se kronvildt. Er du rigtig heldig, kan du møde odderen, som har været tæt på at blive udryddet, men nu igen mere almindelig i Nord- og Vestjylland.

Se også hele den digitale guide til Vest Stadil Fjord.

Vest Stadil Fjord - auf Deutsch

Vest Stadil Fjord - in english


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder