Må jeg indsamle dagsommerfugle på statens arealer?

Det er ikke tilladt at indsamle rødlistede dagsommerfuglearter.

Der lever i alt 66 forskellige arter dagsommerfugle i Danmark. Visse arter af de smukke vingede insekter findes kun i et lille antal. De 37 af dagsommerfuglearterne er således rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare.

Rødlisten for de danske dagsommerfugle er udarbejdet af Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, der har foretaget vurderingen ud fra internationale retningslinjer. Listen bliver løbende revideret.

Den danske rødliste

Læs mere om den danske rødliste på Aarhus Universitets hjemmeside.

Indsamling af sommerfugle

Det er naturligvis tilladt at nyde synet af insekterne, ligesom man gerne må tage fotos af sommerfuglene.

For at passe bedst muligt på de rødlistede dagsommerfuglearter i de statslige skove og naturarealer er det ikke tilladt at indsamle dem. Det er beskrevet i Adgangsbekendtgørelsen (i §28, artikel 1, nr. 6).

Hvis der alligevel bliver indsamlet rødlistede dagsommerfugle, vil Naturstyrelsen politianmelde indsamlerne.

Naturstyrelsen kan give tilladelse til indsamling af rødlistede dagsommerfugle, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt godkendt af Statens Naturhistoriske Museum i København eller Naturhistorisk Museum i Århus.

Lovgivning

Generelt er det ikke tilladt at indsamle dagsommerfugle jævnfør adgangsbekendtgørelsens § 28, stk. 1, nr. 6.