CORONAVIRUS/COVID-19

Følg altid myndighedernes anbefalinger til færdsel i det offentlige rum på  www.coronasmitte.dk

Om Udinaturen-kortet

Udinaturen-kortet samler tilbud ude i den danske natur. Brugere kan finde friluftstilbud her - eller oprette sig som bidragsyder og lægge nye tilbud på. Informationerne på kortet ligger, så alle nemt kan lave apps, programmer og hjemmesider med dem.

Teknisk hjælp til Udinaturen-kortet

API

WMS: Hent kort som billeder via OGC-standarden WMS direkte ind i din applikation eller dit GIS-program. Læs uin-wms-wfs-beskrivelse.pdf

Når WMS benyttes er det muligt at hente kort i en række formater, herunder PNG, KML og SVG. Læs mere om output-formater på geoserver.org. Derudover kan man styre hvordan kortet skal se ud via SLD. Læs mere om styling på geoserver.org

 

WFS: Hent faciliteter og arrangementer som features ind i din applikation eller dit GIS-program. Læs uin-wms-wfs-beskrivelse.pdf

Når WFS benyttes er det muligt at hente data i en række formater, herunder GML (XML), SHP, JSON og CSV. Læs mere om output-formater på geoserver.org

Både WMS og WFS udstilles via en Geoserver (http://geoserver.org/). Det betyder, at der er mange muligheder for at filtrere på data (både WMS og WFS) vha. CQL. Læs mere om filtrering på geoserver.org

 

REST API: Hvis data fra WFS ikke indeholder alt hvad der skal bruges, er det også muligt at hente data via et REST API. 

REST API'et sker via Django (http://www.django-rest-framework.org).

Man kan hente faciliteter med:
https://admin.udinaturen.dk/api/v1/facilityread/?limit=10&format=json

Man kan filtrere på "facilityid", "subcategory", "organisation" og "attributes". Det kan f.eks. være 
https://admin.udinaturen.dk/api/v1/facilityread/?format=json&facilityid=122
https://admin.udinaturen.dk/api/v1/facilityread/?limit=10&format=json&organisation=437
https://admin.udinaturen.dk/api/v1/facilityread/?limit=10&format=json&organisation__in=437,1
https://admin.udinaturen.dk/api/v1/facilityread/?limit=10&format=json&attributes__attribute=3 (Bemærk at der er to _)

Man kan tilsvarende hente arrangementer, der har en fremtidig afholdelse med:
https://admin.udinaturen.dk/api/v1/arrangementread/?limit=10&format=json

Her kan man pt. kun filtrere på "facilityid":
https://admin.udinaturen.dk/api/v1/arrangementread/?format=json&facilityid=15362

Brug "offset" til paging. Her hentes fra nummer 11 og 10 frem:
https://admin.udinaturen.dk/api/v1/facilityread/?limit=10&format=json&attributes__attribute=3&offset=10

 

Nyttigt tip

Når man henter data kan det være en fordel vedr. opdelingen af data i punkter/flader/linjer, at gemme laget flere gange med forskellige geometrityper.


 

Konvertér til SHP

På admin.udinaturen.dk kan du oprette nye faciliteteter ved at uploade en shp-fil under "Opret ny facilitet". Har du en gpx-fil af din facilitet, er det nemmest at konvertere denne til .shp vha QGIS: http://www.qgis.org/en/site/ 

Her er en video der importerer GPX og konverterer til ESRI SHAPE  format ved hjælp af QGIS: https://www.youtube.com/watch?v=0CV-G0QFHZo

VIGTIGT: Data skal konverteres til UTM zone 32. I filmen kan man ved minut 2:14 se eksport til ESRI SHAPE fil. Her skal man ændre default CRS WGS 84 til EPSG:25832Historik for Udinaturen-kortet

Marts 2019:

Udinaturen.dk er under udvikling. Det betyder bl.a., at udinaturen.dk fra ultimo marts og frem i stedet vil trække og udstille data fra Den Fælles Friluftsdatabase (FKG) - en fælles datamodel for friluftsdata, hvor alle rå data samles. Det betyder, at data adskilles fra visningen. Herved kan man samle en bredere vifte af data, der kan udstilles alt efter behov. Der er tale om åbne data, der kan anvendes frit.

Det betyder, at det fra april og frem ikke længere vil være muligt at trække data fra udinaturen.dk. I stedet kan data trækkes fra den Fælles Friluftsdatabase. Ønsker du yderligere information herom, så kontakt Anna Schouboe Thøgersen på .  

 

Januar 2019:

Udinaturen.dk bliver aktuelt opdateret, og i marts 2020 går et nyt udinaturen.dk i luften. Det betyder, at der vil ske ændringer i, hvordan man kan få data ind og vist.

Data fra det eksisterende udinaturen.dk, som er blevet kvalitetssikret inden fristen i januar 2020, vil blive overflyttet og vist på det nye udinaturen.dk.

I en periode fra d. 20. januar og frem vil det ikke være muligt at lægge data ind på udinaturen.dk – login-funktionen vil i denne periode være lukket.

Fremadrettet vil man kunne få data vist på udinaturen.dk på følgende vis:

 1. Data indtastet i den Fælles Friluftsdatabase (FKG) vil blive vist på udinaturen.dk.
 2. Indtastning via udinaturen.dk tilpasses og vil fremadrettet også følge strukturen i den Fælles Friluftsdatabase (FKG). For at sikre valide og aktuelle data, vil der ikke være åben adgang for alle til at oprette sig som indtaster. Repræsenterer man en kommune, der ikke er med via den Fælles Friluftsdatabase (FKG), eller en organiseret frilufts-/naturorganisation, så kan man kontakte og få oprettet en brugerprofil.

Det vil blive oplyst her på siden, så snart der igen kan indtastes via udinaturen.dk.

 

Juli 2016:

Funktionen, med at få hentet billeder ind fra Instagram, er taget ud af systemet, grundet nye vilkår fra Instagram.

 

November 2015:

Billeder, links og sociale medier: Det er nu muligt for bidragsydere på udinaturen at lægge billeder direkte op på en side. Billederne vil blive vist under beskrivelsesteksten som en biledekarrusel - hvis der er flere. Se fx http://udinaturen.dk/facilitet/Boserup-Skov/15523 . Derudover er du nu muligt at lave flere links til andre hjemmesider.

Forbedringerne for Sociale Medier betyder, at brugere af udinaturen udover at kunne lægge ting op via Instagram nu også kan bruge Vimeo, Youtube og Flickr. Se fx

 

April 2015:

Hjemmesiden Udinaturen.dk er rettet og forsimplet: Alle småfejl og tekniske uhensigtsmæssigheder på Udinaturen.dk er rettet ved at re-installere hjemmesiden og bruge samme kortvisning, som den vi allerede har i brug på nst.dk/udinaturen.

Vores brugerundersøgelser har bl.a. vist et stort behov for at gøre kategorier på kortet nemmere at forstå for alle brugere og i det hele taget gøre interaktionen med kortet så simpel som muligt. Derfor har vi arbejdet med, hvilke kategorier man skal kunne vælge på kortet og teste det af på brugere.

 

Marts 2015:

Den gamle funktion med at lægge billeder og kommentarer på udinaturen-kortet blev næsten ikke brugt, fordi man skulle være logget på kortet som bruger for at give sin kommentar eller lægge sit billede på siden.

Derfor har vi tænkt sociale medier ind i udinaturen-kortet, så man nu kan lægge kommentarer og billeder direkte fra Instagram på udinaturen-kortet. Lægger man sit billede eller sin kommentar på Instagram med et bestemt hashtag: #udinaturenID, bliver det vist på siden. Se eksempel hvor der er lagt billeder op

Vi er klar over, at ikke alle er på Instagram og tilbyder at uploade billeder på vores konto, hvis brugere af principielle årsager ikke ønsker at anvende Instagram.

Desværre har Facebook og Twitter nogle begrænsninger, der gør, at vi ikke kan hente billeder og kommentarer herfra ind på udinaturen-kortet. Men med tiden håber vi på at udvide Instagram-muligheden til også at dække andre sociale medier, så man vil kunne lægge sine billeder og kommentarer andre steder og få dem vist på udinaturen-kortet.

For udviklere af apps med udinaturen-data betyder denne nye måde at vise billeder og kommentarer på, at billeder og kommentarer nu skal hentes fra Instagram. Kontakt os for detaljer.

 

December 2014:

Der er ryddet op i redaktørsiden: http://admin.udinaturen.dk er nu en nem adgang til at oprette ting på udinaturen-kortet. Man kan med få klik – også fra sin mobiltelefon ude i felten – oprette en rute, en overnatningsplads eller andet på udinaturen-kortet. Friluftsrådet har medfinansieret disse forbedringer. 

I samme forbindelse har en række kommuner og friluftsorganisationer fået lagt deres ting på udinaturen-kortet.

Visningen af kortet er samtidig gjort fleksibel, så vi i Naturstyrelsen kan have specialkort på sine egne hjemmesider, hvor det giver mening. Se fx side om fri teltning og side om at spise i den frie natur

 

Indholdet er frit

Indhold på Udinaturen-kortet ligger, så det nemt kan anvendes af andre til at udvikle programmer, apps, hjemmesider eller andet med dem. 

Vi har kendskab til følgende apps, der er lavet på baggrund af Udinaturen-løsningen:

Shelter-app

Cykelture

Vandreture

NaturSpot

Oplev Gudenåen

Bliv bidragsyder

Bidragsydere til Udinaturen-kortet er alt fra kommuner, foreninger og Naturstyrelsens enheder, til privatpersoner. Du har som bidragsyder selv ansvaret for at vedligeholde oplysningerne på dine sider.

Hvis I er flere der skal rette i samme indhold, kan I få oprettet en organisations-indgang.

 1. Opret en profil på admin.udinaturen.dk 
 2. Skriv til  hvis du ønsker din profil tilknyttet til en kommune, organisation eller forening.

 

Support og hjælp

Har du problemer med kortet?

Send en e-mail til 

Regler for brug af Ud i Naturen-data

 • Data fra Ud i Naturen må gerne videreformidles på andre hjemmesider og i apps.
 • Viser du data i en anden sammenhæng, skal data vises i en form, der retvisende repræsenterer indholdet. Indholdet må ikke vises i sammenhænge, der er ulovlige, stødende eller som ikke er i overensstemmelse med god etisk og forretningsmæssig praksis.
 • Det skal fremgå, at data er stillet til rådighed af Naturstyrelsen. Desuden skal navn og link til bidragyderorganisation fremgå - den person eller organisation, der er afsender af data (se disse i højre side af beskrivelserne).
 • Det er kun tilladt at ændre eller tilføje i de modtagne data efter aftale med Naturstyrelsen.
 • Indhold fra Ud i Naturen må gerne bruges i kommerciel sammenhæng, hvis det fremmer formålet om at give danskere viden om og adgang til naturen.
 • Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at opsige aftaler om data, hvis modtageren ikke overholder retningslinjerne for brug, deling og videreformidling af data.
 • Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at ændre regler for brug, deling og videreformidling af data eller at afbryde muligheden for tilgang til data uden varsel.
 • Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at ændre tekniske eller indholdsmæssige forhold uden varsel.

Persondatapolitik

Oplysning om Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, CVR 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på og telefon 72 54 30 00.

Aktindsigt: Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør sig gældende fx en længerevarende retssag.

Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, og telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet,  Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, over vores behandling af dine persondata.

Læs mere om Persondatapolitik i Naturstyrelsen