Webmanual

Følg denne webmanual for hjemmesider i Content Management Systemet Go Basic. Manualen guider dig til, hvordan nye sider oprettes og redigeres og til de retningslinjer, der er for brug af billeder, video mv.


Sådan kommer du i gang

 

1) Design varetages centralt af kommunikationsteamet

Design af Naturstyrelsens hjemmesider skal laves af kommunikationsteamet i Kommunikation.

Hvis du har brug for nyt design eller layout, skal du skrive til Obfuscated Email.

Du må ikke lave om på sidernes design eller opbygning på nst.dk uden om kommunikationsteamet.

Læs mere om hjemmesideredigering på Intra

2) Opdatering af indhold sker decentralt i fagkontorerne

Hvert kontor/enhed har ansvar for at opdatere sider indenfor deres fagområde. 

Det er jeres ansvar, at disse sider er fagligt opdaterede, ikke indeholder fejl og servicerer de behov, som vores brugere har på jeres fagområde.

Det er også jeres ansvar at gøre opmærksom på huller i vores webformidlig indenfor jeres fagområde og skrive til Obfuscated Email om nye sider, der skal oprettes.

(Senest opdateret 21.02.2023)

Vadehavet

Anders Hauge Rahbek

Trekantsområdet

Andreas Bjerre Scheffel

Fyn

Ida Friis Mikkelsen

Blåvandshuk

Henrik Lykke Sørensen 

Sønderjylland

Bettina Frost Nørgaard

Himmerland

Birthe Sørensen

Vendsyssel

Kristian Trier Nipper

Thy

Maibrit Brix Christensen

Vestjylland

Jens Henrik Jakobsen

Kronjylland

Jan Højland

Søhøjlandet

Malene Grell Ulrik

Midtsjælland

Palle Graubæk

Bornholm

Georg Ask Marker

Nordsjælland

Anne Johannisson

Hovedstaden

Stephan Springborg/Jes Aagaard

Storstrøm

Elly Andersen

Friluftsliv

Sara Maria Sörensson Gade

3) Nye sider oprettes centralt af kommunikationsteamet

Det er kun Team Kommunikation, der må oprette nye hjemmesider for Naturstyrelsen. Det samme gælder for køb af nye domæner.

Har du brug for en ny indholdsside, skal du skrive til Obfuscated Email – så ser vi i fællesskab på, hvad der er den bedste løsning.

Har du brug for en helt ny hjemmeside, skal du også tage fat i Team Kommunikation. Alle nye hjemmesider for Naturstyrelsen skal udvikles af Kommunikation, og du må således ikke gøre dette på egen hånd.

Læs mere på Intra

Undtagelserne, hvor medarbejdere selv må oprette nye sider på NST.dk er

 • lokale nyheder
 • publikationer (foldere)
 • annonceringer (udbud, salg og udleje, jagtudleje og brændeinfo)

Disse sider skal dog også følge den faste skabelon, som der ikke må rykkes rundt på uden om kommunikationsteamet.

Læs hvordan du opretter en lokal nyhed

Læs hvordan du opretter en publikation

Læs hvordan du opretter en annoncering

4) Helt nye webløsninger koordineres med kommunikationsteamet

For alle nye webløsninger, som enten Naturstyrelsen alene eller i partnerskaber står for, lægges en udviklingsplan med kommunikationsteamet i Kommunikation, før de må iværksættes.

Læs mere om nye webløsninger på Intra


Sproget på nst.dk

Naturstyrelsens hjemmesider skal være i et enkelt sprog, der svarer på brugernes spørgsmål og som er nemme at skimme.

Det vigtigste først

De spørgsmål som vi ved, at vores brugere sidder med, skal besvares først i en tekst. 

Vores brugere er ikke interesseret i først at læse baggrundsviden og lang indføring til et emne. De er interesserede i at finde svaret på deres spørgsmål. Derfor skal indhold, som ikke direkte bidrager til at hjælpe vores brugere i deres opgaveløsning, slettes eller lægges nederst på siden. Dem, der er interesserede, skal nok finde det.

Så kort som muligt

Tænk altid i at formidle dit indhold med så få, præcise sætninger som muligt. Jo mindre tekst, desto bedre.

Brug underoverskrifter, der letter skimning

Når man læser en hjemmeside, skimmer man indholdet for at finde frem til de informationer, man leder efter. 

En underoverskrift, der giver brugeren svaret på det spørgsmål han/hun leder efter, er derfor god formidling.

En tommelfingerregel er at forestille sig, hvad man ville søge efter på Google.

Tænk over tekstformatering

Fed skrift kan du bruge, hvis du gerne vil fremhæve enkelte ord eller sætninger.

Kursiv skrift skal kun bruges i meget begrænset omfang, f.eks. til citater. Det er meget svært at læse kursiv skrift på en skærm, så undgå det så vidt muligt.

Understreget tekst må aldrig bruges på en hjemmeside, da det misforstås som link.

Billeder skal følge designmanualen

Alle billeder på nst.dk skal være 1920px x 1080px og skal derudover overholde Miljøministeriets designmanual. Har du et billede, som du gerne vil have på hjemmesiden men ikke selv kan beskære, så send det til Obfuscated Email. Så vil Kommunikation sørge for, at det kommer i den rigtige størrelse.

Undtagelsen herfor er billeder til de lokale nyheder. Dem lægger enhederne selv på hjemmesiden. Husk, at de også skal være 1920px x 1080px.

Læs her hvordan du beskærer billeder

Link på egen linje

Når du skal skrive et link i din tekst, skal linket altid stå på en linje for sig, og skal altid begynde med ”Læs mere...”:

Eksempel:

Miljø- og fødevareministeren offentliggør nu de første resultater af den mest omfattende samlede registrering af den danske natur.

Læs mere om § 3-natur

Miljøministeriets landsdækkende gennemgang af mere end 300.000 små og store naturområder …

Det samme gælder, hvis du skal lave et eksternt link. Når du linker eksternt, skal du desuden heller ikke skrive ”www” foran hjemmesideadressen – brugeren læser en tekst på nettet, og ved godt, at der linkes til en anden hjemmeside:

Vores klima forandrer sig, og Miljø- og fødevareministeren har derfor etableret en Task Force, der skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning.

Læs mere på klimatilpasning.dk

Task Forcen består af …

Udfyld tooltip så svagtseende får forklaring

Når du laver et link, er det meget vigtigt, at du udfylder feltet Tooltip. Teksten i dette felt vil blive vist ved mouse over, ligesom det er denne tekst, en synshæmmet bruger får læst højt.

En tommelfingerregel er at skrive det, der står i feltet Link text.

Tooltip 


 

SEO og Webtilgængelighed (WCAG)

SEO

SEO står for søgemaskineoptimering. Målet med SEO er at sende vores hjemmeside ud på en rejse opad i fx Googles søgeresultater og opnå den bedste placering på søgemaskinerne.

Hjælp Google med at forstå indholdet på vores hjemmeside, så vi opnår høj rangering, og brugerne kan finde frem til MST-siderne.

WCAG

WCAG står for webtilgængelighed (Web Content Accessibility Guidelines). WCAG handler om de principper og teknikker, der skal følges, når man udvikler hjemmesider, apps og andre tekniske løsninger.

WCAG handler om at gøre indhold tilgængeligt - ikke kun for svagtseende, blinde, døve eller lignende men for alle, fx ser man video uden lyd - derfor skal video tekstes.   

SEO og WCAG går hånd i hånd

Det handler om at optimere og tilgængeliggøre indholdet, både filer, billeder, tekst og videoer.

Nogle ting kan gøres i Go Basic andet skal du som redaktør være opmærksom på, herunder når du bl.a. skriver til nettet og sætter dit indhold op i Go Basic.

Læs mere om webtilgængelighed på Intra


Kom i gang med GoBasic

Log ind i CMS'et

For at redigere på nst.dk skal du først have en brugerkonto til CMS’et. Skriv til Obfuscated Email for at få oprettet en konto.

Du logger ind i CMS’et via adressen:

http://red.nst.dk/umbraco

Find frem til den side, du skal redigere ved at trykke på Miljø- og Fødevareministeriet > naturstyrelsen.dk > Forside > …osv.

OBS! Brug Google Chrome som web browser, når du arbejder i GoBasic. 


Rediger en side

 

En almindelig indholdsside indeholder en venstremenu, et indholdsfelt og en højrespalte.

I indholdsfeltet er der en overskrift, en introtekst, et billede og indhold (kan indeholde flere overskrifter - overskrift str. 2 og overskrift str. 3). 

 

NB. Du skal holde dig til de moduler, der er på siden, når du skal redigere den – uanset om det er en gammel side eller en der netop er blevet oprettet til dig.

Kan du ikke leve med de moduler der er på siden, skal du tage fat i kommunikationsteamet. Du må ikke på egen hånd sætte sidens moduler anderledes op.

Mangler der moduler på din side, skal du ligeledes tage fat i kommunikationsteamet.

I højrespalten indsættes oftest:

 • Multiboks: Her kan indsættes tekst, billeder og links
 • Contact: Modul med kontaktoplysninger til relevant NST-medarbejder
 • Mailing List Subscription: Tilmelding til nyhedsbrev

Sådan ser en indholdsside ud:

Sådan redigerer du indholdsfeltet

Find frem til den side, du skal redigere i træstrukturen: > Miljø- og Fødevareministeriet > naturstyrelsen.dk > Forside > Naturoplevelser > Jagt > Jagt i statsskovene

 • Klik på siden, så den markeres med blå.
 • Vælg fanebladet Content.

I denne fane redigerer du sidens indhold.

 • Headline: Her skriver du sidens titel. Denne skal være den samme som sidens titel i venstremenuen.
 • Intro: Her skriver du en kort introtekst (manchet).


I Body (rich text editor) skrives selve indholdet til siden. 

Sådan bruger du "Body" (rich text editor)

Editoren ligner tekstredigeringsprogrammet Word.

Du må ikke skrive understreget tekst på hjemmesiden, da det kommer til at blive misforstået som link.

I dropdown-menuen ”Formats”, kan du vælge, om du skal skrive almindelig tekst (paragraph) eller overskrift (header).
Undgå at bruge overskrift 1, da det kun er ”Headline”, der er denne størrelse.

Hvis du indsætter tekst fra f.eks. Word, er det vigtigt, at du renser teksten for Word-formatering. Det gør du ved at klikke på 'Paste as text" og derefter bruger ctrl + v for at kopiere teksten ind.

 Remove formatting

1:
undefined

 

2:
Indsæt link til en nst-side (Internal link):

 • Klik dig frem via + til den side, du vil linke til.
 • Klik på den, så den markeres med blå
 • Husk at udfylde feltet Tooltip.
 • Tryk Ok.

Sådan indsætter du et link

1:
Når du skal indsætte et link i din tekst, skal du begynde med at skrive selve linket. Marker herefter teksten og klik på knappen Add/Edit Link.

 

2:
undefined

2.a:
Eksterne links:

 • Klik på fanen ”External”.
 • I feltet URL skriver du adressen til den eksterne hjemmeside.
  NB! Det er vigtigt, at du skriver den fulde url – dvs også http://
 • Sæt flueben i feltet ”Open in new window”.
 • Husk at udfylde feltet Tooltip.
 • Klik på Ok. 

2.a:
Eksternt link

Sådan indsætter du en e-mailadresse

E-mailadresser, der indsættes i teksteditoren, skal omdannes til links. Hvis dette undlades, vises fejlmeddelelsen "Obfuscated Email".

1: Marker teksten som indeholder e-mailadressen

2: Klik på knappen Insert/edit link

3: Klik på fanen Email

4: Indsæt e-mailadressen i feltet Email Address

5: Tryk Ok

Indsæt en fil fra mediearkivet

Hvis du vil indsætte en fil i din tekst, skal den være lagt i mediearkivet.

Læs afsnittet Læg en fil i mediearkivet

 • Skriv den tekst, din fil skal ligge bag – f.eks. ”Læs Handlingsplan for fredning 2013”
 • Marker teksten og klik på Add/Edit Link
 • Klik på fanen Media
 • Klik dig frem til filen i træstrukturen via +
 • Hvis feltet Link Text er tomt, skal du indsætte den tekst, du markederede (her: Læs Handlingsplan for fredning 2013)
 • I Target skal du vælge ”Opens in a new window or tab”
 • Husk at udfylde Tooltip – f.eks. med den samme tekst som i Link Text.
 • Klik Ok.

undefined

Læg en fil i mediearkivet

1:
Vælg Mediearkiv i venstre side af skærmen.

1:
undefined

 

2:
Klik dig frem til den mappe, du vil lægge din fil i.
Du kan lægge din fil i en eksisterende mappe eller oprette en ny mappe til din fil.

2:
Mediearkiv-vaelg-mappe.jpg

 

2.a:
Sådan opretter du en ny mappe:
Højreklik på en eksisterende mappe (den nye mappe vil blive oprettet nedenunder denne mappe)
Klik på 'Opret'
Vælg 'Folder'
Indtast et navn
Tryk Gem

Mediearkiv2

3:

Når du har valgt eller oprettet din mappe, kan du klikke derefter på den lysegrå pil ’Klik for at uploade’.


3:
Mediearkiv3

4.
Nu åbnes mappestrukturen på din computer, og du kan klikke dig frem til den/de filer, du vil uploade.
Marker filen/filerne og klik på Åbn.
NB: Vær opmærksom på, at systemet max kan uploade 15 filer ad gangen.

Mediearkiv4

5.
Når dine filer er hentet over i mediearkivet, skal du trykke 'Gem'.

Mediearkiv-gem.jpg

Styling af links (knapper og ikoner på links)

Når du indsætter et link, kan du vælge at lægge et ikon eller en knap på dit link.

Det gør du ved at skrive en såkaldt CSS-klasse i feltet "CSS Class" under Indsæt link. 

I listen til højre kan du se, hvad du skal skrive i feltet CSS Class for at style dit link på en given måde.

CSS-knap-med-pil.jpg

Sådan ser linket ud 

Det skal stå i feltet CSS Class

Link åbner i nyt vindue new_window
Knap med pil btn
Action-knap  btn-info
Obfuscated Email  mail
Link til pdf-fil pdf
Link til zip-fil zip
Link til jpg-fil jpg
Link til excell-ark xls
Link til Powerpoint ppt

 

Rediger højrekolonne

fanen Layout, kan man indsættes moduler i højrekolonnen, hvis dette er relevant.

På billedet til højre er indsat modulet 'Multibox' som kan rumme billeder, tekst og links.

undefined

Sådan gør du

For at indsætte et modul i højrekolonnen skal du vælge modulet i menuen til højre på din skærm

 • Klik på det modul du vil indsætte
 • Hold musen nede
 • Træk modulet hen til højrekolonnen
 • Slip modulet med musen, når det har en grå skygge
 • Dobbeltklik på modulet, for at redigere dets indhold

undefined

Hvis du skal redigere i et gråt modul

At banneret i toppen af et modul er gråt og ikke blåt betyder, at modulet er delt. Dette medfører at modulet kan fremgå af en række sider på nst.dk og skal redigeres et centralt sted.

Skal du redigere et delt/gråt modul, kontakt da Obfuscated Email.

Skal du i stedet indsætte et delt/gråt modul, gøres dette således:

 • Vælg 'Shared modules' i menuen til højre
 • Brug de små pile til at klikke dig frem til modulet
 • Klik på modulet som ønskes indsat
 • Hold musen nede
 • Træk modulet til højrekolonnen
 • Slip modulet med musen, når det har en grå skygge

undefined


 Skaler billede

Alle billeder på nst.dk skal som udgangspunkt have en størrelse på 1920px x 1080px. Derfor skal billeder som ikke har netop denne størrelse skaleres, inden de lægges op på hjemmesiden. Du kan anvende billedbehandlingsprogrammet GIMP til at løse denne opgave.

1: Download programmet GIMP fra Software Center.

2: Nu findes programmet i din PC’s startmenu.
Åbn programmet.
Klik på Fil, som findes i den øverste navigationslinje.
Klik derefter på Åbn (eller indtast Ctrl+O).

3: Find den ønskede lokale fil og klik på Åbn.

4: Billedet er nu importeret og klar til behandling.
Klik på Billede, som findes i den øverste navigationslinje.
Klik derefter på Lærredstørrelse.
Definer Lærredstørrelse, så den har en Bredde på 1920 og en Højde på 1080 px.
Klik på Ændr størrelse.

5: Billedlærredet, som nu er tilpasset den ønskede størrelse, kan ses i øverste venstre hjørne af den gule stiplede firkant. Opgaven er nu at skalere billedet, som er omridset af den gule stiplede firkant, så den passer ind i lærredet. Til dette anvendes de to værtøjer, som er markeret med rødt:

 •        Værktøjet skalering (indtast Skift + S)
 •        Værktøjet flytning (indtast M)

6: Når billedet er tilpasset lærredet, er det parat til at blive eksporteret som .JPG- eller .PNG-fil.
Klik på Fil, som findes i den øverste navigationslinje.
Klik derefter på Eksportér som (eller Skift+Ctrl+E).

7: Vælg den ønskede placering og klik på Eksportér.
Hvis du ønsker at eksportere billedet som en .PNG-fil, skal du indsætte .PNG sidst i navnet, inden du eksporterer.
Der dukker nu et nyt vindue op. Klik på Eksportér.

8: Der dukker nu et nyt vindue op. Sæt Kvalitet til at være 60.


 Læg et billede på en indholdsside

 • Gå ind på din indholdsside og åbn fanebladet 'Content' 
 • Klik på plusset i boksen 'Media'
 • Klik dig gennem strukturen og vælg det billede, du gerne vil bruge/lige har uploaded.
 • Skriv en 'Alt'-tekst (en tekst, der beskriver billedet. 'Alt'-teksten benyttes bl.a. af skærmoplæsere for svagtseende og blinde)
 • Klik på 'Ok'

ALT-tekst

Søgemaskinerne kan ikke se, hvad der er på billederne. Brug derfor ALT-tekst til at fortælle dem, hvad der er på billedet. ALT-teksten er også den tekst, der vises, når man bevæger musen hen over billedet.

Brug ALT tekst, når billedet:

 • linker til en side (fx nyhed, ny side, annoncering)
 • er afgørende for forståelse af ’brødteksten’/selve indholdet, fx administrative gange

ALT-tekst bruges ikke ved dekorative/pynte billeder.
Sæt flueben i ’Decorative Image’


Video

Når en video skal vises på nst.dk eller andre af styrelsens GoBasic hjemmesider, så anvendes udelukkede koncernplatformen Provector.

OBS. YouTube må ikke anvendes.

Upload din video til Provector:

Trin 1

Link til loginside: https://provector.dk/ (brug CHROME)
Login med dit brugernavn og kode.

Mangler du et login bedes du kontakte Obfuscated Email

Trin 2

Vælg "Ny video"for at uploade din video

 1. Udfyld følgende felter som minimum ved upload af Ny video:
 • Vælg kanal: NST kategori
 • Titel
 • Under ”Flere beskrivelser”:
  • Producent/forfatter: nst
  • keywords: et eller flere søgeord adskilt medmellemrum
 • Under ”Flere indstillinger”:
  • Offentlig: ja eller nej (offentlig eller til intern brug)

Trin 3

Tryk så "Opret"

OBS! For en sikkerhedsskyld, lad vinduet være åben indtil videoen er uploadet færdig.

Embed (indsæt) på hjemmesiden

OBS! Embedded skal sættes op i fanen Layout og IKKE Content.

Trin 1b

Vælg Embed i Provector.

Evt. ret videoens thumbnail

Trin 2b

Kopier Embed-koden.

Trin 3b

Under fanen Layout, på en nyoprettet nyhedsside i GoBasic, trækkes modulet Code ind på siden, og heri indsættes det kopierede kodestykke.


Publikationer

Læg din publikation i mediearkivet

Begynd med at lægge din publikation i mediearkivet – f.eks. NST > Publikationer > Efter årstal  > 2017

Læs afsnittet Læg en fil i mediearkivet

Opret din publikation på nst.dk

I træstrukturen skal du klikke dig frem til det sted, hvor publikationen skal ligge.

Vælg naturstyrelsen.dk > Forside > Publikationer > Alle publikationer > Årstal > Måned (hvis måneden ikke er oprettet, skriv til Obfuscated Email).

Højreklik på måneden og vælg Opret.

undefined

Herefter vælger du Publication Page i menuen.

undefined

Lav link til din publikation

I vinduet, der åbner, skal du skrive publikationens titel i feltet Indtast navn.

Vælg fanebladet Publication date. 

I feltet Date indsætter du den dato, der kommer til at fremgå af publikationssiden på nst.dk

Under Linked Document, skal du finde frem til din publikation, som du gemte i Mediearkivet. Klik på Add.

undefined

 • Vælg fanen Media.
 • Klik dig frem til det sted, du gemte filen
 • I feltet Link Text skriver du Download pdf
 • I Css Class skriver du btn-info.
 • Sæt flueben i feltet ”Open in new window:"
 • I Tooltip skriver du Download pdf
 • Klik OK.
 • Når vinduet er loadet, skal du også skrive ”Download pdf” i feltet Download Link Text.

Skriv introtekst om din publikation

Vælg fanebladet content.

I feltet Headline skriver du publikationens titel.

I feltet Body, skriver du en kort introtekst til din publikation.

Læs afsnittet Sådan bruger du "Body" (Rich text editor)

Sæt kategorier på din publikation

Det er meget vigtigt, at du sætter kategorier på din publikation, hvis den skal vises på hjemmesiden.

Vælg fanebladet Categorization.

undefined

Er din publikation udgivet af en af Naturstyrelsens lokale enheder, skal du finde enheden under overskriften Enhed.

Vælg din enhed og klik på pilen mod højre.

undefined

Er publikationen en særlig type (f.eks. vandretursfolder, folder om sport og motion eller om hundeskove), skal du vælge hvilken under Udgivelsestype.

undefined

Du skal vælge Publikation i informationstype (MEGET VIGTIGT!) samt vælge ansvarlig enhed

undefined

Gem og udgiv din publikation

Når du er klar til at offentliggøre din publikation, skal du trykke på Gem og udgiv.

Thumbnail/billede

Der skal være en thumbnail af publikationens forside til venstre for teksten.

Send forsiden i pdf- eller jpg-format til Obfuscated Email og et link til udgivelsen på hjemmesiden, så vil Kommunikation lægge thumbnail på publikationssiden så hurtigt som muligt.

Har du selv forsidebilledet til din publikation, skal det først lægges i mediearkivet, og derefter sættes ind i feltet Thumbnail.


Opret en lokal nyhed

En lokal nyhed (her udarbejdet ifm. stormen Urd) på nst.dk ser sådan ud:

Sådan gør du

 • Vælg Lokale enheder i træstrukturen.
 • Vælg herefter Lokale nyheder.
 • Find det årstal og den måned, du vil oprette din nyhed i. Højreklik på måneden og vælg opret. (Er måneden endnu ikke oprettet, kontakt da Obfuscated Email)

Herefter vælger du News Page i menuen.

undefined

Indholdet i en lokal nyhed

I vinduet, der åbner, skal du skrive nyhedens titel i feltet Indtast navn.

Tryk på fanebladet Content

 • Headline: Skriv nyhedens rubrik/overskrift (den samme, som du skrev, da du oprettede siden)
 • Intro: Skriv nyhedens underrubrik/underoverskrift.
 • Body: Skriv nyhedens brødtekst.
  Husk at være opmærksom på tekstens formatering og overskrift 2 og 3. Undgå at bruge overskrift 1, da det kun er nyhedens rubrik, der bør have denne størrelse.

Før du kan gemme indholdet, skal du i fanen News date vælge en dato.

 • Klik på den lille kalender og vælg en dato.

Denne dato kan ændres igen – men du kan ikke gemme dit indhold, før du har valgt en dato.
Datoen vil stå under nyhedens rubrik/overskrift.

Indsæt et billede i din nyhed

Billeder til nyheder skal uploades i Mediearkivet. 

Du indsætter det på Content-siden i feltet Media.

Læs afsnittet Læg en fil i mediearkivet

I mediearkivet ligger der billeder, som du frit kan benytte. De ligger alle i den rigtige opløsning. Hvis du ikke kan finde et billede, der passer til din nyhed, kan du selv lægge et billede i mediearkivet.

HUSK!

 • Det er meget vigtigt, at billedet er 1920x1080 px i størrelsen – ellers vil billedet ikke blive skaleret rigtigt.
 • Er billedet dekorativt? Markér et billed som Decorative Image, hvis billedet blot er "pynt". Hvis billedet derimod fortæller noget, som ikke står nede i selve nyhedsteksten, skal Alt-feltet udfyldes med beskrivende tekst.

undefined

Sæt kategori på din lokale nyhed

For at nyheden bliver vist på den lokale enheds side, er det meget vigtigt, at du lægger information under fanebladet "Categorization".

undefined

Vælg hvilken enhed nyheden kommer fra, ved at markerer enheden og klikke på den grønne pil mod højre.

undefined

I dropdown-menuen "Informationstype" skal du vælge lokal enhed (MEGET VIGTIGT!)

undefined

For udgivelse i fremtiden

Skal din nyhed først udgives i fremtiden, skal du klikke på fanebladet Egenskaber.

Under udgivelsesdato kan du definere den dato, og det tidspunkt, din nyhed skal publiceres. Når du klikker på den lille kalender, kan du bestemme datoen.

Herefter kan du indsætte et tidspunkt.

NB! Har du sat en udgivelsesdato i fremtiden, skal du kun gemme din nyhed – du skal altså ikke udgive den!

undefined

Gem din nyhed

Du kan gemme din nyhed og se, hvordan den ser ud, uden at publicere den. Tryk på Gem og derefter på Se siden.

Når nyheden er klar til at blive offentliggjort, skal du trykke på Gem og udgiv.

undefined


Annonceringer

OBS. Hos Kystdirektoratet kaldes Annonceringer for Offentliggørelser.

Annonceringer på nst.dk omfatter bl.a.:

 • Udbud
 • ALT salg og udleje
 • Jagtudleje
 • Brændeinfo

En annoncering på nst.dk ser sådan ud (her med udgangspunkt i en VVM-annoncering):

Annoncering eksempel

Opret din annoncering

I træstrukturen finder du frem til det sted, hvor annonceringen skal ligge:

> Miljø- og Fødevareministeriet > naturstyrelsen.dk > Forside > Annonceringer > Alle annonceringer > årstal > måned

(er måneden ikke oprettet endnu, skriv til Obfuscated Email).

Du navigerer ved at klikke på de små pile til venstre for sidenavnene.

undefined

 • Klik på månedsmappen (så bliver baggrunden blå)
 • Klik på de tre hvide prikker til højre på den blå markering
 • Vælg 'News page' i den fremkomne menu

undefined

Skriv indhold til din annoncering

I fanen Content kan du skrive indhold til din annoncering.

 • Headline: Skriv annonceringens overskrift (samme overskrift indsættes hvor der med rød står 'Indtast navn' øverst på siden).
 • Intro: Skriv en intro til annonceringen. Denne skal maks. være på tre linjer.
 • Body skriver du annonceringens indhold. Husk at være opmærksom på tekstens formatering og adskil dit indhold med flere overskrift 2.
  Det er også i Body-feltet, at du skal indsætte eventuelle filer.

Læs afsnittet Sådan bruger du "Body" (Rich text editor)

undefined

 

undefined

Før du kan gemme indholdet, skal du i fanen News date vælge en dato.
Klik på den lille kalender og vælg en dato.
Denne dato kan ændres igen – men du kan ikke gemme dit indhold, før du har valgt en dato. Datoen vil stå under annonceringens overskrift.

annonce-news-date.png

Kategori på din annoncering

For at sikre, at din annoncering vises det rigtige sted på hjemmesiden, er det meget vigtigt, at du vælger kategorier til den.

1:
Klik på fanebladet Categorization.

2:
I Informationstype er det vigtigt, at du vælger Annoncering.

3:
Under Annoncering er det vigtigt, at du vælger den type annonceringer, du er ved at lave

 

1:
undefined

2:
undefined

3:
undefined

Udgivelsesdatoen- og tiden på din annoncering

 • Klik på fanen Egenskaber.
 • Under udgivelsesdato kan du definere den dato og det tidspunkt, din annoncering skal udgives. Når du klikker på den lille kalender, kan du bestemme datoen.
 • Herefter kan du indsætte et tidspunkt.

undefined

 

undefined

Tilmeld annonceringer fra Naturstyrelsen

Klik på fanen Layout

 • Under Modules, skal du trykke på fanen Shared Modules
 • Tryk på + ud for Abonnementer.
 • Tryk på pilen ud for Ubivox 2018
 • Find modulet Abonnementer 2018 (se gul).
 • Træk modulet over i spalten Aside.

Udgiv din annoncering

Når din annoncering er klar til at blive offentliggjort skal du klikke på Gem og udgiv.

Husk, at hvis du har sat din publiceringsdato i fremtiden, skal du nøjes med at klikke på Gem.


undefined

 

Udsend din annoncering til abonnenter

Klik på fanebladet Dispatch.

undefined

 • Sæt hak ud for den liste, du vil sende din annoncering ud til (f.eks. Salg af huse).
 • Tryk på Send Newsletter OG vent til at siden bekræfter, at udsendelsen er fuldført.

OBS!

 • Du må ALDRIG vælge "Nyt fra Naturstyrelsen" på listen - denne er kun forbeholdt Team Kommunikation.
 • Du må ikke lukke for siden, imens den udsender annonceringen.

Afsendelsen var en succes

Når annonceringen er sendt afsted korrekt, vil du, når du opdaterer siden, kunne se meddelelsen 'Dispatch completed'

OBS! Hvis der ikke står 'Dispatch completed' er der sket en fejl.

Kontakt Obfuscated Email hvis annonceringen ikke kunne sendes.

 


Naturprojekter

Naturprojekter, LIFE-projekter mv., afrapporteres på nst.dk og skal følge en særlig skabelon.

Se eksempel

Du får oprettet en ny naturprojekt-hjemmeside efter denne skabelon ved at bestille naturprojektsiden hos Obfuscated Email.

I bestillingen skal du skrive: 

 • navnet på naturprojektet
 • hvilke af de otte kategorier, som projektet skal ligge under (mindst én af kategorierne)

Når du har fået naturprojektsiden oprettet som en skabelon, skal du udfylde indhold.

Når projektsiden er færdig og skal publiceres, skal du skrive til webmaster igen for at få projektets placering på danmarkskortet - gerne med en position fra Google Maps, eks. 55.745039, 10.015564.


Multi Box

Godt at vide om Multi Box

 • Modulet multibox kan rumme tekst, billeder og links
 • Modulet multibox kan samlet linke videre til andet indhold
 • Tekst i en multibox kan være sort eller hvid
 • Baggrundsfarven på en multibox kan være hvid, lys eller mørk grøn
 • En multibox kan tilpasses til en aktuel side i bredden

Eksempel på overskrift

Eksempel på overskrift 2

Multiboks med billede, uden baggrundsfarve. Link på billede og overskrift.

Eksempel på overskrift

Eksempel på overskrift 2

En ren tekstboks med lysegrøn baggrundsfarve


Contact

Godt at vide om Contact

 • Modulet Contact har felterne: Navn, Titel, Område, email, telefon, mobil og overskrift
 • Modulet Contact kan rumme et billede på kontaktpersonen
 • Teksten kan være sort eller hvid
 • Baggrundsfarven kan være hvid, lys eller mørk grøn
 • Modulet Contact kan tilpasses en aktuel side i bredden

Eksempler

Kontaktbokse til de lokale enheder

Eksempel på overskrift

Kontaktperson

Kontorchef
Nordjylland

Kontaktperson

Kontorchef

Kontaktperson

Nordjylland

Multi Section

Godt at vide om Multisection

 • Multisection kan både vises som en foldeudmenu (hvor der er mulighed for underpunkter) og faneblade, hvor der er mulighed for at lave et niveau af faner.
 • Multisection kan både indeholder tekst, billeder og andre moduler.

Lorem ipsum dolor sit amet, an inermis euripidis pertinacia pri, eum ad simul apeirian laboramus, id verterem pericula mel. Te natum facilisi salutatus qui, ea vix phaedrum dignissim, pro liber quando appetere eu. Vocibus ponderum facilisis ius eu, duo ex legimus tibique suscipiantur. Eam aeque officiis urbanitas id. Usu commune scribentur vituperatoribus cu.

In per soluta invenire disputationi. Tale sadipscing ad nam, ut eum augue mediocritatem. Dico scribentur eu duo. Sed ut inermis phaedrum quaerendum, id nam lorem cetero. At per numquam aliquando forensibus, pro quodsi nonumes inimicus ea. Eirmod adipisci accommodare nec ad, aeque populo his ne, vis iusto reformidans in.

Lorem ipsum dolor sit amet, an inermis euripidis pertinacia pri, eum ad simul apeirian laboramus, id verterem pericula mel. Te natum facilisi salutatus qui, ea vix phaedrum dignissim, pro liber quando appetere eu. Vocibus ponderum facilisis ius eu, duo ex legimus tibique suscipiantur. Eam aeque officiis urbanitas id. Usu commune scribentur vituperatoribus cu.

In per soluta invenire disputationi. Tale sadipscing ad nam, ut eum augue mediocritatem. Dico scribentur eu duo. Sed ut inermis phaedrum quaerendum, id nam lorem cetero. At per numquam aliquando forensibus, pro quodsi nonumes inimicus ea. Eirmod adipisci accommodare nec ad, aeque populo his ne, vis iusto reformidans in.

Lorem ipsum dolor sit amet, an inermis euripidis pertinacia pri, eum ad simul apeirian laboramus, id verterem pericula mel. Te natum facilisi salutatus qui, ea vix phaedrum dignissim, pro liber quando appetere eu. Vocibus ponderum facilisis ius eu, duo ex legimus tibique suscipiantur. Eam aeque officiis urbanitas id. Usu commune scribentur vituperatoribus cu.

In per soluta invenire disputationi. Tale sadipscing ad nam, ut eum augue mediocritatem. Dico scribentur eu duo. Sed ut inermis phaedrum quaerendum, id nam lorem cetero. At per numquam aliquando forensibus, pro quodsi nonumes inimicus ea. Eirmod adipisci accommodare nec ad, aeque populo his ne, vis iusto reformidans in.

Lorem ipsum dolor sit amet, an inermis euripidis pertinacia pri, eum ad simul apeirian laboramus, id verterem pericula mel. Te natum facilisi salutatus qui, ea vix phaedrum dignissim, pro liber quando appetere eu. Vocibus ponderum facilisis ius eu, duo ex legimus tibique suscipiantur. Eam aeque officiis urbanitas id. Usu commune scribentur vituperatoribus cu.

In per soluta invenire disputationi. Tale sadipscing ad nam, ut eum augue mediocritatem. Dico scribentur eu duo. Sed ut inermis phaedrum quaerendum, id nam lorem cetero. At per numquam aliquando forensibus, pro quodsi nonumes inimicus ea. Eirmod adipisci accommodare nec ad, aeque populo his ne, vis iusto reformidans in.

Lorem ipsum dolor sit amet, an inermis euripidis pertinacia pri, eum ad simul apeirian laboramus, id verterem pericula mel. Te natum facilisi salutatus qui, ea vix phaedrum dignissim, pro liber quando appetere eu. Vocibus ponderum facilisis ius eu, duo ex legimus tibique suscipiantur. Eam aeque officiis urbanitas id. Usu commune scribentur vituperatoribus cu.

In per soluta invenire disputationi. Tale sadipscing ad nam, ut eum augue mediocritatem. Dico scribentur eu duo. Sed ut inermis phaedrum quaerendum, id nam lorem cetero. At per numquam aliquando forensibus, pro quodsi nonumes inimicus ea. Eirmod adipisci accommodare nec ad, aeque populo his ne, vis iusto reformidans in.

Lorem ipsum dolor sit amet, an inermis euripidis pertinacia pri, eum ad simul apeirian laboramus, id verterem pericula mel. Te natum facilisi salutatus qui, ea vix phaedrum dignissim, pro liber quando appetere eu. Vocibus ponderum facilisis ius eu, duo ex legimus tibique suscipiantur. Eam aeque officiis urbanitas id. Usu commune scribentur vituperatoribus cu.

In per soluta invenire disputationi. Tale sadipscing ad nam, ut eum augue mediocritatem. Dico scribentur eu duo. Sed ut inermis phaedrum quaerendum, id nam lorem cetero. At per numquam aliquando forensibus, pro quodsi nonumes inimicus ea. Eirmod adipisci accommodare nec ad, aeque populo his ne, vis iusto reformidans in.


Link List

Godt at vide om Link List

 • Modulet Link List kan rumme 1 eller flere links
 • Modulet Link List kan se ud som en liste eller som en drop down menu

Særligt for Link List som liste

 • Baggrundsfarven på Link List kan være hvid, lys eller mørk grøn
 • Teksten på en linkliste kan være sort eller hvid
 • Modulet Link List kan tilpasses til en aktuel side i bredden
 • Ud for hvert link kan indsættes et ikon, som viser at linket eksempelvis går til en pdf-fil

Slider (billedkarrusel)

Godt at vide om en slider

 • En slider kan rumme 2 billeder eller flere
 • En slider kan rumme billedtekster nederst på billeder
 • En slider kan slide automatisk eller ved klik
 • En slider kan tilpasses til en aktuel side i bredden

Sådan indsættes en slider

Træk modulet 'Slider' ind i feltet, hvor du vil have en billedslider.

Træk i højre side af modulet, hvis det skal være bredere.

Dobbeltklik på slidermodulet for at redigere det.

Vælg 'Slide' under 'Animation Type' øverst på fanebladet 'Settings'.

Tjek af i "Show Pager" og 'Show Arrows' nederst på fanebladet 'Settings' .

Hvis slideren skal starte automatisk, tjek også af i 'Auto Start'.

Under fanebladet 'Output' klik på drop down menu "Slider variants" og vælg 'Image Gallery Slider'

Skriv en titel øverst på modulet - den vises kun internt og er en hjælp til dig.

 1. For at oprette et billede i karrusellen skal du øverst i fanebladet 'Settings' i items boksen vælge 'Add' og Vælg 'Hero Module'.
 2. Giv dit billede et navn og klik ok. Vinduet lukkes nu.
 3. Klik på navnet på det billede du lige har oprettet og klik 'Edit'
 4. Udfyld 'Headline' (din billedtekst)
 5. Scroll ned og klik på +'et under 'Background Image' -  vælg herefter et billede i mediearkivet.
 6. Gem det tilføjlede billede ved at klikke 'Gem'/'Save'

Gentag punkt 1-6 med alle de billeder du vil lægge i slideren.

Gem modulet.


Mobilvideo

Lokale medarbejdere laver mobilvideoer

En række medarbejdere fra de lokale enheder har gennemgået et mobilvideokursus, så de kan optage og klippe fængende korte videoer på mobiltelefonen - primært til de sociale medier. Det kan for eksempel være korte forklaringer af ting man kan se netop nu i naturen, aktiviteter man kan lave i naturen eller blot nogle flotte optagelser fra vores naturområder. Se listen over medarbejdere, der har gennemgået mobilvideokurset.

Generelle retningslinjer for produktion af video

 • Optag i bredformat (læg mobilen ned) – så kan videoen bruges i både 16:9-format og kvadratisk
 • Tænk på vinklen, inden du begynder at optage og lav evt. et storyboard og en liste over de klip, du skal have med hjem. Find præcis det, som er interessant for borgerne. Det som svarer på ”what’s in it for me?”
 • Hold det kort – gerne på maksimum 1,5 minutter og gerne mindre, hvis det er til sociale medier.
 • Ved brug af tekst: For at videoerne får et nogenlunde ens udtryk, brug skrifttypen Helvetica Bold og hold jer som udgangspunkt til hvid. Hvis vi gerne vil fremhæve særlige ord, bruger vi grøn (0-125-0).
 • Hvis der optræder en person i videoen, oplys navn og titel – se billede.
 • Undlad at lægge musik på videoerne.
 • Undlad at bruge tid på at sætte logo og ”produceret af…” på videoerne.

Eksempel på navn og titel på video

Vadehavet

Anders Hauge Rahbek/Ditte Riis Hansen

Trekantsområdet

Nikolaj Glud Heiredal

Fyn

Ida Vognstrup Mikkelsen

Blåvandshuk

Henrik Lykke Sørensen

Sønderjylland

Andreas Hermann

Himmerland

Mads Dalsgaard 

Vendsyssel

Thomas Retsloff

Thy

Morten Brown Stummann

Vestjylland

Uffe Strandby

Kronjylland

Jan Højland

Søhøjlandet

Malene Qvistgaard

Midtsjælland

Henrik Jørgensen

Bornholm

Michael Stoltze

Nordsjælland

Anne Johannisson

Hovedstaden

Henrik Søfeldt Jørgensen/Jes Aagaard

Storstrøm

Elly Andersen

Kommunikation

Lykke Fabricius Port/Christian Lietzen


Søgemaskineoptimering (SEO)

Søgemaskineoptimering betyder, at du prøver at gøre din side mere synlig for søgemaskiner, så den eksempelvis kommer længere op i listen med søgeresultater på Google. 

Her er nogle tips til hvordan du gør din side mere synlig i søgemaskiner

Nøgleord

Find nogle nøgleord som er centrale for det område du skriver om. Nøgleordene skal afspejle den målgruppe som din side har. Hvis det eksempelvis er en side, der henvender sig til en smal faglig målgruppe, kan du godt bruge nogle meget specifikke fagudtryk. Hvis siden derimod henvender sig til den brede befolkning bør du primært bruge nogle mere lettilgængelige nøgleord.

Teksten til din side

Lav en god tekst med sigende mellemoverskrifter, hvor du bruger dine nøgleord. 

Metabeskrivelse (under fanebladet Meta)

Lav en metabeskrivelse på maks. 120 tegn. Beskrivelsen skal skrives i prosa og indeholde de vigtigste af de nøgleord du har brugt på din side.

Metabeskrivelsen er ofte også den tekst Google vil bruge i sit søgeresultat til at beskrive siden.

Browsertitle (under fanebladet Meta)

Browsertitle er som udgangspunkt den samme som overskriften på din side. Men du kan vælge at udbygge den lidt i forhold til din side. Eks. Overskrift: Vinter Browsertitle: Vinter i den danske natur.

Browsertitle er den titel Google giver din side i søgeresultatet og det er også browser titlen som Facebook bruger, når du deler en side der.

Sigende links

Lav links, der beskriver det indhold du linker til. Det vil sike ikke "klik her", men "Læs mere om hvad du kan om vinteren i den danske natur"