Margueritruten - Nordjylland

Foto: Lars Gundersen

Jyllands Skulder

Et spektakulært sted at indlede den nordjyske Margueritrute-tur er ved Bulbjerg Knude, der ligger omfavnet af klitplantagerne Lild og Vester Thorup. Her ved Jyllands Skulder er naturen barsk og fortæller en tusindår lang historie. For fugleinteresserede er de stejle sider af den 47 meter høje kalkknude særlig spændende, fordi dette Danmarks eneste fuglefjeld uden for Bornholm rummer et fuglerigt liv, blandt andet er her suler og mallemukker.

Ruten rammer kysten igen ved Svinkløv Plantage. Tæt herved er Fosdalen, der gennem hundreder af år har tiltrukket mennesker. Dalen er skabt af regnvandserosion og kiler sig som en irgrøn stribe ind i kystskrænten Lien. Langs Vestkysten nordpå går ruten til flere klitplantager; Blokhus med sin brede strand og feriestemning, Rubjerg med sin knude og sit fyr og Tornby med sit helt særlige planteliv, der netop her har de rette jordbundsforhold skabt af istidshavets aflejringer af ler og sand.

En mile og en fortidsrest

Margueritruten krydser øst over landet ved Hirtshals. Men en afstikker til Danmarks største vandreklit Råbjerg Mile og et smut til Skagens Grenen, hvor Skagerrak og Kattegat mødes, er et must.

Tilbage på Margueritruten sydover er østkysten børnevenlig og mild. Og inde i landet – på endnu en anbefalelsesværdig afstikker – finder man naturskatten Jyske Ås. Her er rester af fortidens løvskove som krat af bøg og eg, her er mørke højstammede skove af gran og fyr, og landskaber gennemskåret af dybe kløfter.

Elge i Lille Vildmose

Ved Dronninglund kan man køre sydøst på langs Kattegat mod Lille Vildmose eller vestpå mod Aalborg og derfra sydvestover.

I Lille Vildmose, som slet ikke er så lille, kan man være heldig at se en af Danmarks største dyr, elgen, der blev udsat i området som del af et naturgenopretningsprojekt i 2016. Herfra går turen videre til Rold Skov, som har lyngbakker, gravhøje og så krogede troldetræer, der vikler sig ind i hinanden og gør udsynet ringe, at man sagtens tror på historierne om røvere, der har gemt sig her.

Et rovdyr på 150 gram

Vælger man i stedet den vestlige rute fra Dronninglund mod Aalborg og derfra mod Limfjordsbyerne vestpå, dukker Drastrup Skov op, hvor man – hvis man er ultraheldig – kan se bruden, der er Danmarks mindste rovdyr, kun cirka 20 cm lang og en maxvægt på 150 gram. Tæt på Nibe kan man besøge Vokslev Kalkgrav, der geologisk får international opmærksomhed på grund af et lerlag i skråningen, der er aflejret i havet for 65 millioner år siden. Margueritruten går videre mod Salling og Limfjordsøen Mors, der er kendt for sit moler.

Læs mere om Margueritruten her