Regler og tilladelser

I de statsejede skove og naturområder - vores fælles natur - er der adgang næsten overalt døgnet rundt og året rundt for langt de fleste aktiviteter — så danskerne kan få de bedste muligheder for gode naturoplevelser.

På denne side finder du information om regler og rammer, der gælder for færdsel i de statsejede naturområder, som Naturstyrelsen administrerer.

Lovgivningen giver borgerne grundlæggende rettigheder til at færdes på de statsejede naturområder. Naturstyrelsen har udvidet disse adgangs- og oplevelsesmuligheder ved at:

  • fjerne begrænsninger i borgernes muligheder for at færdes i den statsejede natur
  • lave flere og bedre faciliteter 
  • formidle oplevelser og muligheder

I de statsejede områder, som Naturstyrelsen forvalter, må du færdes til fods døgnet rundt og året rundt.

Du må cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en almindelig cykel.

Du kan ride på talrige ridestier, overnatte i telt eller shelter, se på fugle fra fugletårne, lave din egen mad på de mange bålsteder — og du kan lade din hund løbe frit uden snor i hundeskovene.

Visse aktiviteter kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.

På Naturstyrelsens arealer må du mere end det, lovgivningen giver dig ret til - det kan du læse mere om på siderne her.

Miljøstyrelsen er den myndighed i Danmark, der varetager og rådgiver generelt om adgangsreglerne i naturen - dvs. også for private arealer.

Læs om reglerne i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Du kan også finde alle regler om adgang til naturen beskrevet i folderen "Naturen må gerne betrædes - men træd varsomt".

Læs folderen om adgangsreglerne her

Kræver min aktivitet tilladelse fra Naturstyrelsen?

Langt de fleste aktiviteter på Naturstyrelsens arealer kan du gennemføre uden tilladelse.

Det gælder, når naturen bruges lejlighedsvist til almindelig, stilfærdig færdsel, og du ikke bruger afmærkning eller særligt udstyr. Du kan derfor uden videre fx tage på en almindelig gåtur, skovtur, cykeltur, ridetur, badning, bruge bål- og grillpladser, afholde børnefødselsdage med fx ophængning af poster, overnatte på små lejrpladser eller i fri teltningsskove, løbe på ski m.v. – og uanset antallet af deltagere. Du må også gerne annoncere dit arrangement.

Læs mere om aktiviteter, der kræver tilladelse