Hvordan er reglerne for brug af el-køretøjer i naturen?

Et el-køretøj giver dig bedre mulighed for at kunne transportere dig rundt i naturen, uanset om du bruger køretøjet i dagligdagen eller på en længere udflugt.
For din egen og andres skyld er der lavet regler for, hvor, hvornår og hvordan du kan færdes sikkert og lovligt i naturen:

  • Dit el-køretøj skal overholde lovgivningen for egentlige cykler – se boks herom
  • Du skal køre i højre side og gå i yderste venstre side af både veje og stier
  • Du skal holde afstand til andre trafikanter – især gående
  • Du skal afpasse kørslen, herunder hastigheden, efter forholdene
  • Du må kun køre på veje og stier, hvor du kan køre med en almindelig cykel – uanset om dit el-køretøj kan køre flere eller andre steder
  • Fører du barnevogn eller legevogn, skubber kørestol, trækker cykel m.fl., så gælder regler for gående.


I naturen må du gerne køre på fx el-cykler herunder også el-mountainbikecykler, hvis de lever op til kravet om, at du – ligesom på en cykel – selv skal arbejde for, at køretøjet drives fremad. Det gælder også børnekøretøjer.

I naturen må du derfor ikke køre på el-løbehjul, speed pedelect (cykel 45), eldrevet knallert/scooter/motorcykel/bil, selvbalancerende køretøjer (fx elektriske skateboards, hoverboards, segboards, airboards, uniwheels, segway), tunede el-køretøjer og deslige.

Hvad er en cykel?

El-køretøjer i naturen skal bl.a. overholde reglerne for egentlige cykler (kap. 2-9 i cykelbekendtgørelsen) som fx:

  • Mindst 2 uafhængige bremsesystemer
  • Alle nødvendige reflekser, lygte og ringeklokke
  • En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidig skal betjenes

Elektriske handicapkøretøjer

I naturen - strande, skove, moser, heder, ferske enge, klitter, veje og stier i det åbne land m.fl. - har du ret til, hvor du må færdes til fods, at færdes med kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede. I skove må du dog kun færdes med hndicapkøretøjer på veje og stier, og på klitfredede arealer må det alene ske på lovligt anlagte veje.

Læs mere:

Hent folderen ”Naturen må gerne betrædes - men træd varsomt”

Se de relevante lovtekster

Naturbeskyttelsesloven

Adgangsbekendtgørelsen

Færdselsloven

Cykelbekendtgørelsen