Regler i naturen

I de statslige skov- og naturområder er der adgang næsten overalt døgnet rundt og året rundt for langt de fleste aktiviteter — så danskerne kan få de bedste muligheder for gode naturoplevelser.

Gennem lovgivningen har borgerne fået grundlæggende rettigheder til at færdes på de statslige naturområder. Naturstyrelsen har udvidet disse adgangs- og oplevelsesmuligheder ved at:

  • fjerne begrænsninger i borgernes muligheder for at færdes i den statsejede natur. Derfor kan man her fx samles i store grupper uden først at skulle spørge
  • lave flere og bedre faciliteter: du kan fx benytte en af de mange bålpladser, hundeskove, fugletårne, sheltere mv., som er et ekstra grundlag for gode naturoplevelser
  • formidle oplevelser og muligheder: De mange foldere kan hjælpe dig frem til de særlige naturoplevelser og på Udinaturen.dk kan du finde talrige faciliteter, stier mv.
    Se foldere her 
    Se mere på Ud I Naturen

Det er derfor hos Naturstyrelsen tilladt at gå overalt i skovbunden, døgnet rundt og året rundt for de fleste aktiviteter. Du kan cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en almindelig cykel. Du kan ride på talrige ridestier, overnatte i telt eller shelter, se på fugle fra fugletårne, lave din egen mad på de mange bålsteder — og du kan lade din hund være løs i hundeskovene.

Af hensyn til andre brugere og naturen er der dog enkelte steder og enkelte aktiviteter, du først må gennemføre, når du har fået tilladelse.

Læs mere om, hvornår du skal ansøge om tilladelse

For nogle aktiviteter, fx hunde i hundeskove, skal man fortsat overholde visse regler af hensyn til andre brugere.

Læs mere om hunde i naturen

Skiltning i naturen

Naturstyrelsens system for skilte i naturen kan bruges frit - med få forbehold. 

Indhegninger

Sådan færdes du sikkert blandt græssende dyr.

Hvordan etableres en naturlegeplads?

Find gode råd og vejledningerne til at opføre en naturlegeplads.

Småbygninger i skoven

Find retningslinjerne for design og konstruktion af Naturstyrelsens publikumsbygninger.

Kræver min aktivitet tilladelse fra Naturstyrelsen?

Langt de fleste aktiviteter på Naturstyrelsens arealer kan du gennemføre uden tilladelse, hvis naturen bruges lejlighedsvist til almindelig, stilfærdig færdsel, og du ikke bruger afmærkning eller særligt udstyr. Du kan derfor uden videre fx tage på en almindelig gåtur, skovtur, cykeltur, ridetur, badning, bruge bål- og grillpladser, afholde børnefødselsdage med fx ophængning af poster, overnatte på små lejrpladser eller i fri teltningsskove, løbe på ski m.v. – og uanset antallet af deltagere. Du må også gerne annoncere dit arrangement.

Læs mere om aktiviteter der kræver tilladelse

Lovgivning om brug af naturen

Må jeg tage sten med hjem fra stranden? Må jeg klatre i skovens træer?

Læs alt om, hvor du må færdes og hvad du må samle på Miljøstyrelsens hjemmeside