Zoner i naturen

Naturstyrelsen opdeler i forvaltningsplanerne naturområderne i tre zoner i forhold til placering af faciliteter: facilitetszoner, stillezoner og friluftszoner.

  • Facilitetszone – her prioriteres og investeres der i mere omfattende faciliteter for friluftslivet såsom primitive overnatningspladser, lejr- og bålpladser.
  • Stillezone – her prioriteres muligheden for den stille naturoplevelse. Her etableres som udgangspunkt kun enkelte faciliteter såsom tænke-bænke og bord- og bænkesæt.
  • Friluftszone – her må forventes almindeligt ikke-reguleret brug af området, hvorfor der er mulighed for både den stille naturoplevelse og aktiviteter, som i højere grad påvirker omgivelserne.

Zoneringen er alene et administrativt værktøj, hvor udpegningen sker som en del af styrelsens driftsplanlægning. Man kan derfor frit færdes i de tre zoner i overensstemmelse med adgangsreglerne.

I forbindelse med tilladelser kan friluftszonering i begrænset omfang indgå som grundlag for vurderingen, men aldrig som eneste begrundelse for tilladelse eller afslag.

Læs mere om tilladelse til aktiviteter
Læs mere om driftsplanlægning

B-skove

B-skove er områder, hvor de besøgende skal tage særlige hensyn.

Pr. 1. januar 2022 er der ikke udlagt friluftszonering på: Kronjylland, Søhøjlandet, Sønderjylland og Vendsyssel, men i forbindelse med udpegning af urørt skov og naturnationalparker vil der blive taget stilling til friluftszoneringen. Indtil da gælder reglerne for de såkaldte B-skove fortsat.

Læs mere om B-skove