Sådan behandler vi dine personoplysninger

Databeskyttelse har høj prioritet i Naturstyrelsen, og vi har fokus på kun at indsamle og behandle de personoplysninger, der er nødvendige for vores opgavevaretagelse. På denne side finder du information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Naturstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har sendt til os eller som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Mail: nst@nst.dk
Tlf.: 72 54 30 00
CVR: 33 15 72 74

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.

www.naturstyrelsen.dk
www.kyst.dk

Kontakt Naturstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

E-mail: dpo@mim.dk
Telefon: 23 66 10 59
Brev: Førstballevej 2, 7183 Randbøl, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk