Whistleblower

Her kan du indsende oplysninger om ulovlige forhold eller andre uregelmæssigheder, hvis du er ansat i eller samarbejdspartner til Naturstyrelsen (herunder Kystdirektoratet).

Inden du indsender oplysninger, er det vigtigt, at du læser Naturstyrelsens retningslinjer på området. Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvad der er omfattet af whistleblowerordningen, hvordan dine oplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har som whistleblower.

Whistleblowerordningen er et supplement til mulighederne for at tale med din nærmeste leder, HR-afdelingen eller din tillidsrepræsentant, hvis du oplever strafbare eller andre alvorlige forhold i Naturstyrelsen.

Hvis du ønsker at gøre brug af Naturstyrelsens whistleblowerordning, så tryk her

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Miljøstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre statistiske oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Du kan se seneste offentliggjorte statistik her.

Whistleblowerordning