Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Naturstyrelsen

Det følger af Lov om beskyttelse af whistleblowere, at Naturstyrelsen mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om aktiviteter efter whistleblowerordningen.

Oplysningerne nedenfor er for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2023.

Naturstyrelsens whistleblowerordning i 2023
Modtagne indberetninger i periodenIndberetninger, der er realitetsbehandlet     Afviste indberetninger                   Indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
303*0

*De afviste indberetninger er oprettet ved en fejl, da der alene er tale om almindelige borgerhenvendelser til Naturstyrelsen.