Kontakt os lokalt

Alle Naturstyrelsens lokale enheder besvarer henvendelser om:

  • friluftsliv, naturvejledning og naturskoler
  • drift og forvaltning af styrelsens ejendomme, skove og øvrige arealer
  • naturpleje og naturgenopretning
  • jagter og nyjægerjagter, jægerfora og hjortevildtgrupper, strandede havpattedyr.

Har du specifikke spørgsmål om: