Kontakt din vildtkonsulent

Spørg Naturstyrelsen om jagt og regulering. Du kan kontakte Naturstyrelsens lokale enheder mandag til torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-15.00.

Naturstyrelsens lokale enheder. Alle enheder har vildtkonsulenter tilknyttet.

Særlig viden

Naturstyrelsen har 9 jagt- og vildtforvaltningsenheder med særlig viden om:
 • Rådgivning om jagt- og vildtforvaltning
 • Ansøgning om regulering af skadevoldende vildt
 • Jagtprøver
 • Biotopplaner
 • Beskyttede eller sjældne arter (Bilag IV-arter)
 • Sagsbehandling og dispensationer efter bekendtgørelser under jagtloven.

De ni enheder er:

Blåvandshuk
Midtsjælland
Nordsjælland
Fyn
Kronjylland
Storstrøm
Søhøjlandet
Thy
Vadehavet

Anden henvendelse

 • Buejagt: Buejagtprøver og kontakt til buejagtkursuslærere: Naturstyrelsen Thy, Kronjylland, Vadehavet eller Midtsjælland

 • Schweiss-registeret: Schweiss-sekretariatet og Schweiss-udvalget: Naturstyrelsen Blåvandshuk

 • Mink og bæver: Naturstyrelsen Vestjylland

 • Skarv: Naturstyrelsen Blåvandshuk

 • Vildsvin: Naturstyrelsen Sønderjylland

 • Vådområdeprojekter: Naturstyrelsen Fyn

 • Ulveangreb på husdyr: Kontakt Ulvetelefonen

 • Hjortevildtgrupperne: Sekretariat for den lokale hjortevildtgruppe

Ofte stillede spørgsmål om jagt og regulering

Vagttelefon til ulvekonsulenter

Du kan ringe til Naturstyrelsens ulvekonsulenter på telefonnummer 30 34 15 30, hvis du har mistanke om et formodet ulveangreb.

Læs mere om vagttelefonen

Katalog over anbefalede afværgemidler

Få rådgivning om metoder til at holde vildt væk: 

Hent katalog over anbefalede vildtafværgemidler