Vildtkonsulenten, Trekantsområdet

Vildtkonsulent

Der findes ikke en vildtkonsulent på Trekantsområdet, men Simon Bo Sørensen kan rådgive om tilskadekommet vildt m.v.
Simon Bo Sørensen kan kontaktes på simbs@nst.dk eller 93 59 69 72.
Desuden henvises der til vildtkonsulenterne i naboområderne Sønderjylland, Midtjylland, Søhøjlandet og Blåvandshuk.

Opgaverne 

Styrelses opgaver i lokalområdet omfatter primært rådgivning om jagtlovgivningen og tilskadekommet vildt.

Jægerforum 

På alle styrelsens lokale enheder er der i 2003 nedsat et jægerforum med repræsentanter fra de landsdækkende jagtforeninger. Her kan du finde oplysninger om sammensætning af jægerforum for Trekantsområdet samt dagsordener og referater fra møderne.

Den lokale jagtpolitik

Vi har i samarbejde med Jægerforum og brugerråd i 2005 udarbejdet en jagtpolitik som kan ses her .
Jagtpolitikken oplyser om vore forvaltningsopgaver på jagtlovsområdet samt om administrationen af jagten på Naturstyrelsens arealer i området.

Private kan ikke for nærværende erhverve kød fra vildt nedlagt i statsskovene - og derfor desværre heller ikke fra Trekantsområdet.

I enhedens område er der på frivillig basis etableret et kronhjortelaug, der dækker ca. 8.600 hektar med udgangspunkt i Vorbasse. Se pdf om jagt og vildforvaltning på Randbøl Statsskovdistrikt

Udgivelser

Øvrige links 

Generelt om jagt og vildt
Plant for vildtet - tilskud til vildtplantning
Vildtforvaltningsrådet

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside

Log på Mit jagttegn, find jagttider, indberet vildtudbytte og læs om jagtformer, våben, vildtforvaltning og lovgivning vedrørende jagt.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside