Vildtforvaltning

Naturstyrelsen løser en række opgaver indenfor jagt- og vildtforvaltning, bla. afvikling af jagtprøver og nyjægerjagter samt afgørelser i relation til vildtskadebekendtgørelsen og skadevoldende vildt. Men også jagtudleje af statens arealer, rådgivning om jagt- og vildtforvaltning generelt, tilsyn med vildtreservater mv.