Regulering af vildsvin

Vildsvin kan bekæmpes i henhold til BEK nr. 1006 af 14/6/2020 – Bekendtgørelse om vildtskader.

Det sker som led i at forhindre, at afrikansk svinepest spreder sig til Danmark. Strejfende og undslupne vildsvin udgør en trussel, der vil kunne få store økonomiske konsekvenser for dansk svineeksport. De kan sprede sygdommen afrikansk svinepest, og derfor skal de fjernes hurtigst muligt fra den danske natur.

Personer, der udfører regulering af vildsvin, skal have gyldigt jagttegn og være fyldt 18 år. Jægerne skal inden for 24 timer kontakte myndighederne, hvis de har skudt et dyr, så der kan blive taget prøver af dyret.

Hvis vildsvinet skal bruges til konsum

Hvis vildsvinet skal bruges til konsum, skal det undersøges for trikiner. Som jæger er du selv ansvarlig for, at vildsvinet bliver trikinundersøgt. Prøver til trikinundersøgelser skal sendes til et akkrediteret laboratorium. Pt. er disse laboratorier akkrediterede til trikinundersøgelser i Danmark:

  • Eurofins, tlf. 70 22 42 86
  • Fødevarestyrelsens Laboratorium i Ringsted, Sektion for Mikrobiologi, tlf. 72 27 60 70

Kontakt venligst laboratoriet for oplysning om prøvematerialer og indsendelse.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

Hvad gør du, hvis du ser vildsvin

Hvis du ser vildsvin i den danske natur, skal din observation indberettes til Naturstyrelsen på tlf. 7254 3000. Er du jæger, kan du selv skyde dyret efter aftale med den pågældende lodsejer.

Ser du et vildsvin på din egen grund, kan du enten selv skyde det, hvis du har jagttegn, eller kontakte Naturstyrelsen på tlf. 7254 3000 for hjælp til regulering.

Jægere, der vil regulere vildsvin om natten eller anvende kunstigt lys, regulere på foderpladser og fra kunstigt skjul, skal medbringe reguleringstilladelsen, så den kan fremvises til Politiet.

Har du skudt et vildsvin, skal du inden for 24 timer sende blodprøver af dyret til Fødevarestyrelsen, der tjekker prøven for sygdomme.

Sådan etablerer man en observationsplads for vildsvin

Den korte version - 3 minutters video om hvordan du etablerer en observationsplads.

Den lange version - 12 minutters video om hvordan du etablerer en observationsplads.

Afrikansk svinepest

På Fødevarestyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om sygdommen.

Læs mere her 

Vildsvinehegn

Som en del af indsatsen mod afrikansk svinepest, skal der opsættes et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Læs mere på projektets hjemmeside