Med hund i naturen

Mange danskere har hund og bruger dagligt vores fælles natur til leg og luftning med kæledyret. Din hund er velkommen og skal de fleste steder føres i snor.

I statens skove og naturområder er der mulighed for længere eller kortere gåture med hunden. Langt de fleste steder skal den være i snor, men der er også mulighed for fri leg uden snor i en af de mange hundeskove.

Hvorfor skal hunden være i snor?

Hunde skal ifølge naturbeskyttelsesloven som udgangspunkt altid være i snor i naturen. 

Det skal den blandt andet af hensyn til

  • Vilde dyr 
    Hunde kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr.  

  • Andre gæster
    Når du holder din hund i snor, tager du hensyn til andre, der nyder naturen - både mennesker, andre hunde og dem, der ikke er så vilde med hunde.

  • Din og din hunds sikkerhed
    Nogle hunde reagerer meget aggressivt over for andre dyr – også andre hunde. Vær særligt opmærksom på hundens adfærd i indhegninger med græssende dyr.

Læs mere om færdsel i indhegninger med græssende dyr 

Reglerne for hunde i naturen gælder også, selv om der ikke er opsat skilte.

Løse hunde, hvor det ikke er tilladt, kan anmeldes til politiet af andre brugere af skoven eller Naturstyrelsen.

Her må din hund løbe uden snor i naturen

I hundeskoven
Under forudsætning af, at din hund straks kommer til dig, når du standser eller kalder den til dig. 

På stranden i vinterhalvåret
Fra 1. oktober til 31. marts må du på en række danske strande slippe hunden af snoren. Det gælder dog ikke alle steder, så hold øje med skiltning i områderne i perioden.

Fra 1. april - 30. september skal hunde være i snor på stranden. 

Hundeskove

Naturstyrelsen har mere end 250 hundeskove over hele landet. Du kan se dem på kortet nederst på siden. 

Her må hunden løbe frit uden snor

I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har fuldt herredømme over hunden. 

Hvad betyder "fuldt herredømme"?

Fuldt herredømme betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker.

Hunden skal altså have tæt kontakt til føreren og må ikke genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem.

Hunde, som ikke fx prompte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod - også i hundeskoven.

Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Regler i hundeskoven

Reglerne i Naturstyrelsens hundeskove gælder ikke automatisk hos kommuner eller private skovejere. Tjek derfor altid hos skovejeren, om reglerne for hans eller hendes hundeskove.

Hundetræning

I mange af statens skove er det muligt at få lov til at træne med sin hund f.eks. som forening. Der gælder særlige regler for træning af hunde.

Læs mere om træning af hunde på Naturstyrelsens arealer her.

 

Mere om hunde i naturen

Hundeadfærdskonsulent Lise Lotte Christensen giver enkle tips til at gøre skovturen sjovere for hund og ejer.