Ny natur - naturprojekter

Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur. Projekterne skal sikre et varieret og robust plante- og dyreliv og styrke friluftslivet.


Rundt om i hele Danmark er Naturstyrelsen med til at gennemføre projekter, som har til formål at passe på naturen og give borgerne bedre muligheder for friluftsoplevelser.

Hvordan bliver et naturprojekt til?

Nogle projekter handler om at genoprette et naturområde for at forbedre levestederne for vilde dyr og planter. Andre steder bliver der plantet ny skov eller anlagt nye naturområder. Atter andre steder bliver der anlagt stier, bygget overnatningspladser eller etableret andre friluftsfaciliteter.

Læs mere om tilskudsordninger her.