Multifunktionel jordfordeling

I 2020 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor kommuner og Naturstyrelsen kan søge om samtykke til, at Landbrugsstyrelsen gennemfører en multifunktionel jordfordeling i forbindelse med realiseringen af et multifunktionelt projekt. Ved en multifunktionel jordfordeling (MUFJO) afholder Landbrugsstyrelsen alle omkostninger i forbindelse med jordfordelingsprocessen.

Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder, kan muliggøre multifunktionelle projekter. I multifunktionelle projekter sammentænkes landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling.

I den multifunktionelle jordfordeling tages et eller flere tidligere landbrugsarealer ud af drift for bl.a. at give plads til naturen, forbedre miljøets tilstand og give borgerne adgang til flere oplevelser i det åbne land. Jordfordelingen er et puslespil mellem områdets lodsejere, hvor deltagerne indbyrdes og samtidig køber og sælger jord. Resultatet bliver, at lodsejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt landbrugsjord i erstatning, og for alle deltagende lodsejere er målet at samle deres marker i større blokke eller på placeringer, så det giver god mening for deres bedrift.

Læs mere om multifunktionel jordfordeling på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om, hvordan en jordfordeling foregår på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Her på siden finder du de multifunktionelle projekter, som Naturstyrelsen er involveret i.