Vildere natur

Naturstyrelsen forvalter ca. 5 procent Danmarks areal –svarende til i alt ca. 209.000 ha. Arealerne forvaltes som enten naturnationalpark, urørt skov, naturnær skovdrift eller lysåben natur. Målet er at skabe mere og bedre biodiversitet, og over årene vil naturen blive vildere, rigere på arter og muligheder for aktivt friluftsliv.

Visionen for vores fælles natur

Endnu mere urørt skov og etableringen af naturnationalparker ændrer forvaltningen af statens arealer mange steder, men også på de øvrige arealer sættes der for alvor fokus på en mere vild natur, der er rig på levesteder for planter og dyr og har gode rammer for friluftsliv i alle dele af landet.

Dette er beskrevet i Naturstyrelsens "Vision for vores fælles natur", og i 2022 gennemførte Naturstyrelsen et forandringsprojekt, hvor der blev arbejdet med, at omsætte visionen til sprog og handling hos medarbejderne.

Læs Naturstyrelsens nye rammer og visionen for vores fælles natur

Plads til flere arter

Gennem de seneste århundreder er den danske natur blevet fattigere på planter og dyr. Vores naturlandskaber er egentlig kulturlandskaber, som bærer præg af, at naturen er tilrettelagt, tilpasset og dyrket, så den kan gøre mest mulig praktisk nytte.

Nu skal naturen have lov til at blive vildere i de statslige naturområder og udvikle sig mere på egne præmisser. 

Se hvordan naturen forandrer sig på www.vilderenatur.dk.