Naturnationalparker

I de kommende 15 naturnationalparker har natur og biodiversitet førsteprioritet og vil med tiden byde på vildere naturoplevelser. Store græssende dyr skal være med til at skabe en spændende natur med flere levesteder for dyr og planter. Grøfter, der før blev gravet for at lede vandet væk, forsvinder, så der igen kommer småsøer, vandhuller og sumpe.

Her ligger Danmarks kommende naturnationalparker

 

Nyheder

Hvad er naturnationalparker?

Naturnationalparker er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver nye spændende naturoplevelser. I naturnationalparkerne får naturen i højere grad lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der drives ikke landbrug, og skovene henlægges som urørt skov. 

Der udsættes store planteædende pattedyr såsom stude, krondyr, elge eller heste, som skal være med til at skabe en varieret natur med flere nye levesteder for planter og dyr. Med deres tråd og græsning skal store planteædende pattedyr sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt skov, og sikre, at enge, heder og overdrev med de tilknyttede dyr og planter fortsat har egnede levesteder. Områdernes naturlige hydrologi søges genskabt - småsøer, vandhuller og sumpe vil komme tilbage i landskabet.

Hegn skal holde dyrene inde, men ikke mennesker ude. Der skal være mulighed for at opleve en vildere natur samtidig med et aktivt friluftsliv.

Læs alle svarene på de ofte stillede spørgsmål om naturnationalparker