Naturnationalpark Almindingen

I Almindingen kan bornholmerne og øens besøgende få spændende naturoplevelser i en 1.150 hektar stor naturnationalpark i den østlige del af de statsejede arealer.

Almindingen / Foto: Lars Ostenfeld

Med udlægning til urørt skov og helårsgræsning er det forventningen, at området, hvor der i dag er plantage, gradvist vil vige pladsen til fordel for en mosaik af varierede naturtyper, der giver mange forskellige levesteder for dyr og planter. Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende indsats med at omdanne nåletræsplantager til lysåben natur og mere varierede skove, samt fjernelse af ikkehjemmehørende træarter.

Status

I december 2022 fik Danmark ny SVM-regering. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at de 15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres. Når den videre proces for etablering af naturnationalparker er fastlagt, vil hjemmesiden blive opdateret.

Borgerinddragelse og projektgrupper

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Almindingen arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe bestående af forskere og en gruppe af nationale interessenter bestående af foreninger og organisationer.

Læs mere om de nationale arbejdsgrupper

Den lokale projektgruppe

Lokalt arbejder Naturstyrelsen Bornholm sammen med en projektgruppe, hvor forskellige lokale interesser er repræsenteret. Intentionen er, at vi gennem projektgruppen kommer til at kende og forstå lokale interesser og bekymringer, så de kan tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af projektplan for naturnationalparken.

Kort over Naturnationalpark Almindingen

Klik for at åbne kortet på dets egen hjemmeside

Vær opmærksom på, at nedenstående kort ikke indeholder de planlægningstiltag, som fremgår af Naturstyrelsens Udkast til Projektbeskrivelse og Forvaltningsplan for området. Nedenstående kort indeholder kun udkast til afgrænsning af naturnationalparken samt forskellige beskyttelsesforhold, friluftsfaciliteter, baggrundskort mm.

Se de foreslåede planlægningstiltag på høringssiden

Kontakt

Dorte Bugge Jensen
Projektleder, Naturstyrelsen Bornholm
dobje@nst.dk
+45 25 61 63 81

5 trin på vejen mod åbning af naturnationalparkerne