Naturnationalpark Almindingen

I Almindingen kan bornholmerne og øens besøgende få spændende naturoplevelser i en 1.150 hektar stor naturnationalpark i den østlige del af de statsejede arealer.

Kajehald i Almindingen, en del af den kommende naturnationalpark. Foto: Lars Ostenfeld.

Med udlægning til urørt skov, helårsgræsning og mere naturlig hydrologi er det forventningen, at området, hvor der i dag er plantage, gradvist vil vige pladsen til fordel for en mosaik af varierede naturtyper, der giver mange forskellige levesteder for dyr og planter. Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende indsats med at omdanne nåletræsplantager til lysåben natur og mere varierede skove, samt fjernelse af ikkehjemmehørende træarter.

 

Borgerinddragelse og projektgrupper

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Almindingen arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe bestående af forskere og en gruppe af nationale interessenter bestående af foreninger og organisationer.

Læs mere om de nationale arbejdsgrupper

Den lokale bestyrelse

Den lokale projektgruppe bliver erstattet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren.  

Beskrivelse af bestyrelse

Kort over Naturnationalpark Almindingen

Klik for at åbne kortet på dets egen hjemmeside

Vær opmærksom på, at nedenstående kort ikke indeholder de planlægningstiltag, som fremgår af Naturstyrelsens Udkast til Projektbeskrivelse og Forvaltningsplan for området. Nedenstående kort indeholder kun udkast til afgrænsning af naturnationalparken samt forskellige beskyttelsesforhold, friluftsfaciliteter, baggrundskort mm.

Se de foreslåede planlægningstiltag på høringssiden

Kontakt

Dorte Bugge Jensen
Projektleder, Naturstyrelsen Bornholm
dobje@nst.dk
+45 25 61 63 81