Proces og organisering af arbejdet

Naturstyrelsen skal med input fra lokale bestyrelser udarbejde projektbeskrivelser for de kommende naturnationalparker i Danmark. Som led i den proces bliver både en national videnskabelig arbejdsgruppe og en national arbejdsgruppe for interessenter inddraget. Projektbeskrivelserne bliver sendt i høring og godkendes endeligt politisk.