Konference om naturnationalparker i Danmark

Danmark skal have 15 nye naturnationalparker, hvor naturen får lov til at udvikle sig på mere naturlige præmisser – og hvor naturoplevelserne bliver vildere og mere spændende for de besøgende.

Inden konferencen var der allerede peget på de første fem af slagsen i Fussingø, Gribskov, Almindingen, Stråsø og Tranum. Men hvor skulle de næste op imod 10 naturnationalparker placeres på Danmarkskortet?

I forbindelse med udvælgelsen af de resterende op til 10 naturnationalparker inviterede Miljøminister Lea Wermelin, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet til en bred inddragelse af borgere, interessenter og eksperter vedrørende placeringen. Som led i dén proces afholdtes en stor online konference d. 8. juni kl. 14.30-18.00 for alle med interesse for natur: borgere, forskere, interesseorganisationer og politikere. Det blev et par spændende timer med forskellige indlæg og debat indenfor fire temaer:

  • Natur og biodiversitet i naturnationalparkerne.
  • Friluftsliv i naturnationalparkerne.
  • Dyr, dyrevelfærd og dyreetik i naturnationalparkerne.
  • De næste placeringer af naturnationalparker.

Hver temablok blev fulgt op af spørgsmål og debat fra miljøordførere i Folketinget og øvrige oplægsholdere. Alle havde mulighed for at deltage i en sideløbende debat i chatten.

Journalist og tidligere TV- og radiovært, Mette Walsted Vestergaard, havde rollen som ordstyrer og holdt snor i indlæg og forhåbentlig gode debatter på dagen.

Formålet med konferencen var at belyse og diskutere 1) perspektiver, 2) muligheder, 3) usikkerheder og 4) dilemmaer ved naturnationalparkerne samt at byde alle interesserede indenfor i den videre proces med udvælgelse af de næste 10 naturnationalparker.

Praktiske oplysninger om konferencen

  • Konferencen blev afholdt tirsdag den 8. juni 2021 kl. 14.30-18.00
  • Konferencen er optaget på video, så du kan se eller gense oplæggene. Videoerne finder du i programmet længere nede på siden. Se alle oplæg

Baggrund og inddragelse

Vi står i en naturkrise og naturen har brug for mere plads. Her er naturnationalparkerne en del af svaret på at vende tilbagegangen for den danske natur på land. I naturnationalparkerne vil naturen få mulighed for at udfolde sig på mere naturlige præmisser, og danskerne får mulighed for spændende naturoplevelser. Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har peget på fem mulige naturnationalparker ud af i alt op til 15.

Siden de første naturnationalparker blev besluttet i juni 2020, har forskere, landsdækkende interesseorganisationer og lokale repræsentanter været inddraget i processen. Naturnationalparkkonferencen er et springbræt for den fremtidige inddragende proces frem mod udvælgelsen af de kommende 10 naturnationalparker. Der er blandt andet nedsat to nationale arbejdsgrupper for forskere og interessenter, som bistår til arbejdet med Fussingø og Gribskov og med udvælgelse af kommende naturnationalparker. Ligeledes vil der blive etableret lokale projektgrupper de steder, hvor der placeres nye naturnationalparker. Grupperne skal medvirke til at sikre, at naturnationalparkerne etableres på det bedste tilgængelige, videnskabelige grundlag og med input fra både lokale borgere og nationale interessenter.

Programmet for konferencen: Velkomst

Kl. 14.30 - 14.40: Velkomst

ved miljøminister Lea Wermelin. 

Kl. 14.40 - 14.50: Idéen bag konceptet "naturnationalparker"

ved Rune Engelbreth Larsen, idéhistoriker og forfatter.

Kl. 14.50 - 14.55: Mobilisering af begejstring omkring den danske natur

ved Asser Ølgaard og Brian Rasmussen.

Se alle oplæg fra velkomsten:

 

Tema 1: Natur og biodiversitet i naturnationalparker

Kl. 14.55 - 15.10: Rewilding i et internationalt perspektiv

ved professor Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet.

Kl. 15.10 - 15.25: Biodiversitet

Hvad kan vi forvente/vinde biodiversitetsmæssigt ved at udlægge store områder til natur ved professor Carsten Rahbek, Københavns Universitet.

Kl. 15.25 - 15.30: Kort indlæg

ved Maria Reumert Gjerding, præsident Danmarks Naturfredningsforening.

Kl. 15.30 - 15.45: Diskussion

Ordførere og øvrige oplægsholdere har mulighed for at stille spørgsmål.

Se alle oplæg fra tema 1:

Tema 2: Friluftsliv i naturnationalparker

Kl. 15.45 - 15.55: Friluftsliv i Danmark - motivation og udvikling

ved professor Frank Søndergaard Jensen, Københavns Universitet, IGN.

Kl. 15.55 - 16.00: Kort indlæg

ved Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef Dansk Kyst- og Naturturisme.

Kl. 16.00 - 16.05: Kort indlæg

ved Niels-Christian Levin Hansen, formand Friluftsrådet.

Kl. 16.05 - 16.10: Kort indlæg

ved Dorthe O. Andersen, konsulent Danmarks Idræts Forbund.

Kl. 16.10 - 16.25: Diskussion

Ordførere og øvrige oplægsholdere har mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 16.25 - 16.35: Pause

Se alle oplæg fra tema 2:

Tema 3: Dyr, dyrevelfærd og dyreetik

Kl. 16.35 - 16.45: Dyrevelfærd i naturnationalparker

ved Mette S. Herskin, Seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab, AU-Foulum, Aarhus Universitet.

Kl. 16.45 - 16.55: Naturnationalparker og dyreetik

ved Bengt Holst, formand for Det Dyreetiske Råd.

Kl. 16.55 - 17.00: Kort indlæg

ved Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse.

Kl. 17.00 - 17.15: Diskussion

Se alle oplæg fra tema 3:

Tema 4: De næste placeringer af naturnationalparker

Kl. 17.15 - 17.25: Præsentation af projektforslag for Gribskov og Fussingø

ved Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Kl. 17.25 - 17.30: Perspektiver ved en naturnationalpark set fra en kommune

ved Torben Hansen, Borgmester i Randers kommune.

Kl. 17.30 - 17.35: Rammen for forslag til nye naturnationalparker ved Naturstyrelsen

ved Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Kl. 17.35 - 17.55: Diskussion

Ordførere og øvrige oplægsholdere har mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 17.55 - 18.00: Opsamling

ved miljøministeren og tak for i dag.

Se alle oplæg fra tema 4: