To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Almindingen

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker, hvor Naturnationalpark Almindingen bliver én af de første. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Europas største landpattedyr, storslåede vådområder og en af Danmarks længste vandreruter. Alt sammen finder du i den kommende Naturnationalpark Almindingen.

Praktiske oplysninger

Rutens længde: 6,5 km. Turen kan slentres på to timer.

Parkering: Du kan parkere på p-plads i Bisonskoven, tæt på Svinemosen.

Se p-pladsen på Google Maps

1. Oplev forskellen på plantage og naturlig skov

Start turen på parkeringspladsen midt i Bisonskoven på Chr. X’s Vej. Gå forbi den røde bom, og fortsæt ligeud ad skovvejen. Lige her kan du tydeligt se forskellen mellem produktionsskov og en mere naturlig, varieret, lysåben løvskov.

På din højre side er der massevis af plantede rødgraner i samme alder. På din venstre side ser du en mere varieret løvskov og en åben skoveng, som du skal forvente mere af i naturnationalparken. Den varierede skov er levested for langt flere arter end den ensartede plantage.

2. Spot en bison

Her i Bisonskovens 200 hektar store indhegning har der været europæisk bison siden 2012. Den europæiske bison er Europas største landlevende pattedyr. Måske er du heldig at se en på vej gennem skoven?

3. Hegn

Nu kommer du ud af bisonskoven gennem en låge i hegnet. Hegnet her ligner meget det, der er planlagt i forbindelse med naturnationalparken. Dog bliver det nye hegn løftet ca. 30 cm over jorden, for at de mindre dyr og rådyrene kan passere under. Bisonskovens hegn bliver fjernet, når naturnationalparken står færdig, og så har bisonerne meget mere plads at boltre sig på sammen med dådyr og krondyr.

4. Et særligt træ

Lige efter hegnet drejer du til venstre ad skovvejen. Efter ca. 600 meter kommer du til et kryds, hvor der står en stor, gammel og kroget avnbøg. Det imponerende træ kaldes Karl Hansens bøg, opkaldt efter en tidligere skovfoged i området.

5. Artsrig natur med naturplejedyr

Fortsæt lige over krydset ved avnbøgen og videre ad skovvejen. Efter ca. 300 meter ser du et åbent engområde på din højre hånd. Det er Røverkær, et område med mange forskellige planter, som trives her fordi området holdes åbent af græssende tamkvæg. Husdyrene og deres indhegninger vil man stadig kunne se i årene efter, naturnationalparken står færdig. De fjernes først fra de mest værdifulde naturområder, når vi er sikre på, at hjortevildtet og bisonerne er talrige nok, til at de kan overtage arbejdet.

6., 7. og 8. Løvfrøer i nyt vådområde

Fortsæt forbi Røverkær, og tag første skovvej til højre og derefter til venstre ad den første skovvej. Efter ca. 500 meter når du frem til vådområdet Hagemyr. Hagemyr er et eksempel på naturgenopretning, hvor en rødgranplantage blev fjernet og vandstanden hævet. Selv om det ikke er længere siden end 2016, er området allerede nu et værdifuldt naturområde med et rigt fugleliv samt løvfrøer. Sådanne nye vådområder vil der blive flere af i naturnationalparken.

Foto af løvfrø: Biopix.dk

9. Vandhul til globalt truede insekter

Foto af bred vandkalv: Biopix.dk

Tag første skovvej til venstre ved Hagemyr og drej efterfølgende til venstre ved næste skovvej og derefter første skovvej til højre. Nu går du ca. en kilometer ad skovvejen Stenløsevej. Læg mærke til det idylliske vandhul, du passerer undervejs. Det blev oprenset i efteråret 2021, fordi det var helt tilgroet. Grunden til oprensningen er, at der i Almindingen findes de vandlevende biller, lys skivevandkalv og bred vandkalv, som er truet på globalt plan, og som vi derfor har en særlig forpligtelse til at passe på. Med flere vådområder i naturnationalparken kan vi yderligere hjælpe disse arter med at overleve. Desuden er der mange andre sjældne insekter, padder og fugle som har glæde af vådområderne.

10. og 11. Tag en tår vand på Højlyngsstien

Nu når du asfaltvejen Chr. X’s Vej, så drej til venstre og fortsæt ligeud. Snart passerer du skovfogedboligen Lindesbjerghus, hvor du kan tage en tår vand ved vandhanen, som er anlagt for at servicere vandrerne på Højlyngsstien og cyklisterne på den regionale cykelrute 22, som også passerer her. Højlyngsstien er med sine 67 km blandt de længste markerede vandreruter i Danmark. Fortsæt ligeud og ind i Bisonskoven hen til parkeringspladsen, som du startede på.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Almindingen

Se naturguiden for Almindingen

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Almindingen her

 

Foto: Lars Ostenfeld / Almindingen