Naturnationalpark Husby Klitplantage

I Naturnationalpark Husby Klitplantage kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 960 ha stor naturnationalpark på statslige arealer.

Husby Klitplantage / Foto: Lars Ostenfeld

Husby Klitplantage rummer en af Danmarks største parabelklitter. Klitrækken mod vest udgøres af klitnaturtyper som hvid klit, grå/grønklit, klithede, klitlavning m.m. Naturpotentialet er stort, og artsindholdet er højt i de bedste områder med forekomst af særlige værdifulde plantearter som f.eks. klokkeensian, soldug og tranebær. Den mosaikagtige klitnatur er også levested for en lang række sjældne laver, insekter, padder og fugle.

I den vestlige del af plantagen er store områder med klitnatur genskabt de seneste år ved rydning af nåletræer og bekæmpelse af rynket rose.

Området har en stor kronvildtbestand hvorfor det ifølge aftalen om naturnationalparker skal etableres med et lavt trådhegn.

 

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Husby Klitplantage

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Husby Klitplantage arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Her kan du læse mere om de nationale arbejdsgrupper.

Den lokale bestyrelse

Den lokale projektgruppe bliver erstattet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren.  

Beskrivelse af bestyrelse

Fakta om Naturnationalpark Husby Klitplantage

  • Areal: 960 ha.
  • Husby Klitplantage rummer en af Danmarks største parabelklitter.
  • Klitrækken mod vest udgøres af klitnaturtyper som hvid klit, grå/grønklit, klithede, klitlavning m.m.

Læs mere i faktaarket

Kort over Naturnationalpark Husby Klitplantage

Nedenstående kort indeholder udkast til afgrænsning af naturnationalparken. Når den politisk godkendte projektbeskrivelse og forvaltningsplan kommer i offentlig høring, vil kortet blive opdateret.

Kontakt

Tina C. M. Pedersen
Projektleder, Naturstyrelsen Vestjylland
ticmp@nst.dk
+45 72 54 36 66
+45 22 90 73 10