Naturnationalpark Kompedal

I Naturnationalpark Kompedal kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 2.718 hektar stor naturnationalpark på statslige arealer.

Kompedal Plantage / Foto: Per Fløng

I Kompedal Plantage er der vidtstrakte nåleskovsskovarealer og enkelte naturmæssigt værdifulde hedeområder. Området byder samlet set på et væsentligt naturindhold både i omfang, diversitet og potentiale.

Landskabeligt er plantagen beliggende vest for isranden. Det præger jordbunden, og det er primært de groveste materialer som sten, sand og grus der er aflejret, hvilket giver et næringsfattigt udgangspunkt for udviklingen af plantesamfund i området.

Området har en stor kronvildtbestand hvorfor det ifølge aftalen om naturnationalparker skal etableres med et lavt trådhegn.

 

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Kompedal

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Kompedal arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Her kan du læse mere om de nationale arbejdsgrupper.

Den lokale bestyrelse

Den lokale projektgruppe bliver erstattet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren.  

Beskrivelse af bestyrelse

Fakta om Naturnationalpark Kompedal

  • Areal: 2.718 ha.
  • I Kompedal Plantage er der vidtstrakte nåleskovsskovarealer og enkelte naturmæssigt værdifulde hedeområder
  • Området byder samlet set på et væsentligt naturindhold både i omfang, diversitet og potentiale

Læs mere i faktaarket

Kort over Naturnationalpark Kompedal

Nedenstående kort indeholder udkast til afgrænsning af naturnationalparken. Når den politisk godkendte projektbeskrivelse og forvaltningsplan kommer i offentlig høring, vil kortet blive opdateret.

Kontakt

Erik Dylmer
Projektleder, Naturstyrelsen Søhøjlandet
haedy@nst.dk
+45 93 59 69 59