To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Kompedal

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Storhed og kontraster kendetegner en af Jyllands største sammenhængende plantager. I den kommende Naturnationalpark Kompedal kan du gå igennem vidtstrakte heder omkranset af store granskove med spredte lysninger og vådområder. 

Praktiske oplysninger

Rutens længde: Ca. 7 km. Turen kan klares på et par timer i rask tempo.

Parkering: Du kan parkere ved Kompedalvej 13.

Se p-pladsen på Google Maps

1. Udsigtstårn

Start turen ved p-pladsen, gå langs grusvejen Skyggevej og drej til højre, når du når den åbne hede. Snart vil du se et imponerende fugletårn på din højre hånd, hvor du kan få et flot kig ud over Grathe Hede og plantagens systematiske opbygning med snorlige grusveje vinkelret på hinanden. Lyngheden har aldrig været plantet til med træer og står flot på alle tidspunkter af året. Her er der også gode muligheder for at se kronvildt.

2. og 3. Hedens eget cementlag

Fortsæt ad skovvejen med hede på venstre hånd og nåletræer omkranset af eg og hæg på højre. Læg mærke til de lysåbne våde pletter med døde stammer langs vejen. Heden har sit eget særlige hårde og kompakte jordlag kaldet ”al”, der er uigennemtrængeligt for både trærødder og vand. Jordlaget blev tidligere pløjet væk, men genopbygger sig selv over en årrække - til glæde for de mange arter, eksempelvis fuglen svaleklire, der er afhængig af lysåbne og våde områder, der opstår ovenpå al-laget.

4. Tag en pause med udsigt

Gå til venstre langs skovbrynet ved to nybyggede sheltere. Tag et hvil og nyd stilheden. Måske kan du i det fjerne høre brølet fra kronhjortenes brunst i september og oktober. Efter shelterpladsen skal du fortsætte langs skovbrynet og finde stien ind gennem skoven til højre. Vær beredt på at sno dig igennem en række væltede træstammer på jorden, der er godt i gang med at udvikle sig til gode levesteder for insekter og svampe.

5. og 6. Lysåbne pletter skaber liv

Nu går du igennem en af de mange bevoksninger med rødgraner, hvor det i efteråret pibler frem med svampe i skovbunden. Her vil du støde på et par våde og lysåbne områder, herunder en lysning med en sø. Der vil med tiden blive skabt flere af disse åbninger i de mørke plantager. Nogle af dem vil de store planteædende pattedyr hjælpe med at skabe, andre vil blive hjulpet på vej, ved at man fælder udvalgte træer og atter andre ved at al-laget gendannes.

7. En boulevard af blomster


Du rammer nu igen den brede lige grusvej, som der er mange af i området. Kalket i gruset giver gode betingelser for en lang række blomster og urter – derfor vil man langs skovvejene ofte se et væld af blomster som eksempelvis blåklokke her. Hvor der er blomster, trives flere sommerfugle, herunder markperlemorsommerfuglen og dværgblåfuglen. Grusvejen krydses, og efter få hundrede meter kommer man frem til et åbent hedestykke.

8. Oasen på heden

Først bevæger du dig op langs skovbrynet, inden du krydser selve Kompedalen, der er præget af sandklitter, som vinden har blæst op. Klitterne er små, bløde høje, der ligner melboller. I folkemunde er de blevet kaldt kumper eller komper, der er jysk for melbolle. Sigt efter den blottede klit, der lyser op i lyngen. Her finder du en lille lun oase af sand med et vandhul, som vildtet drikker af. Dyrenes færdsel på stedet betyder, at sandet forbliver blottet. Det skaber gode betingelser for blandt andre strandtudser, billen grøn sandspringer og blomsten blåmunke, der giver nektar og pollen til mange bier og sommerfugle.

9. Hedens natur

Fortsæt mod skovbrynet på modsatte side og gå til venstre langs skovbrynet. Når træerne stopper, drej til højre ind på heden langs et hjulspor. Inden længe forlades hjulsporet (følg de små skilte) for at gå ind over heden til venstre. På din venstre side kan du stadig se levn fra en kontrolleret afbrænding, der er udført for at undgå at heden med tiden gror til i krat og forvandles til skov. Her skal store planteædende pattedyr fremover hjælpe til med opgaven, så heden forbliver åben og fuld af lyng.

10. Børnehave for løvtræer

Kryds grusvejen og følg skovvejen ind i plantagen. Når du møder et hegnet område med løvtræer på din højre hånd, drejer du til højre og følger et tidligere kørespor. Nyplantede løvtræer er guf for store pattedyr som eksempelvis krondyr, så det vil som oftest være nødvendigt at beskytte dem med hegn, til de har en vis størrelse og kan tåle at blive spist lidt af.

11. Naturens egen formklip

Tag en afstikker ligeud, når du rammer en korsvej. Her finder du en lysåben plet i skoven, hvor vildtet har efterladt sig tydelige spor. Foran de store birketræer kan du se unge rødgraner, der er blevet bidt i mærkværdige former af dyrene. I takt med at der kommer flere planteædende pattedyr i området vil det være et syn, man kan møde flere steder, og som er med til at skabe variation i skoven. Gå tilbage til korsvejen, drej til højre og gå mod Grathe Hede igen. Drej til højre, når du rammer grusvejen og følg den tilbage til parkeringspladsen.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Kompedal

Se naturguiden for Kompedal

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Kompedal her

 

Foto: Lars Ostenfeld / Kompedal