Naturnationalpark Stråsø

I Stråsø kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 3.600 hektar stor naturnationalpark på statslige arealer

Stråsø Plantage / Foto: Lars Ostenfeld

Stråsø er beliggende på Danmarks største bakkeø – Skovbjerg Bakkeø. Den store geologiske variation skaber en helt særlig og meget varieret landskabsmosaik af heder, vådområder, skov og tør græsland. To ådale og Danmarks største koncentration af dynamiske indlandsklitter bidrager også til områdets store heterogenitet, som bl.a. rummer særlige naturtyper som sure overdrev og skovbevokset tørvemose.

 

Dokumentarkiv

Borgerinddragelse og projektgrupper

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Stråsø arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Læs mere om de nationale arbejdsgrupper

Den lokale bestyrelse

Den lokale projektgruppe bliver erstattet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren.  

Beskrivelse af bestyrelse

Kort over Naturnationalpark Stråsø

Klik for at åbne kortet på dets egen hjemmeside

Vær opmærksom på, at nedenstående kort ikke indeholder de planlægningstiltag, som fremgår af Naturstyrelsens Udkast til Projektbeskrivelse og Forvaltningsplan for området. Nedenstående kort indeholder kun udkast til afgrænsning af naturnationalparken samt forskellige beskyttelsesforhold, friluftsfaciliteter, baggrundskort mm.

Se de foreslåede planlægningstiltag på høringssiden

Kontakt

Henning Fjord Aaser
Projektleder, Naturstyrelsen Vestjylland
henfa@nst.dk
+45 40 44 47 71

Tina C. M. Pedersen
Projektleder, Naturstyrelsen Vestjylland
ticmp@nst.dk
+45 72 54 36 66
+45 22 90 73 10