To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Stråsø

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker, hvor Naturnationalpark Stråsø bliver én af de første. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Store vidder, stilhed for sjælen og sjældne arter. Du får det hele i den kommende Naturnationalpark Stråsø i Vestjylland.

Praktiske oplysninger

Rutens længde: Ca. 6 km. Turen kan slentres på to timer.

Parkering: Du kan parkere ved Nytorv Parkeringsplads.

Se p-pladsen på Google Maps

1. Oplev heden

Overalt i den kommende Naturnationalpark Stråsø kan du fornemme Stråsøs helt særlige og varierede landskabsmosaik af heder, vådområder, skov samt græs- og overdrevsarealer. Hederne er Stråsøs naturmæssigt vigtigste landskabstype og er levested for en lang række sjældne og rødlistede arter, bl.a. Danmarks største bestand af planten vår-kobjælde. Start turen fra P-pladsen ved Gosmer Bro.

2. Gydested for laks og havørred

Fortsæt frem mod Gosmer Bro og oplev et af Danmarks mest uregulerede vandløb, Råsted Lilleå, som er gyde- og opvækstområde for laks og havørred. Foruden laks er åen hjemsted for stalling, bæver, odder og mange insektarter.

3.-6. Spot kronvildt og sjældne fugle

Fra Blåbjergvej fortsættes til højre ad den sandede vej. Fortsæt frem til heden og drej til venstre og følg det sandede spor mellem skoven og heden. På din højre side kan du opleve hedenaturen (3) og være heldig at se krondyr og en havørn eller traner (4 og 5).

I skovkanten kan du plukke tyttebær og mosebøllebær (6). Stråsø er hjemsted for en af landets største bestande af krondyr, som sammen med stude og heste skal være med til at gøre skoven og det åbne landskab og overgangen mellem dem mere varieret.

7. Spot skovens guld og oplev historisk studefold

Drej til venstre ad Tyttebærvej og fortsæt over Blåbjergvej - og videre. Her møder du den markerede vandrerute "Gosmerturen". Hvis du kan lide kantareller, så kig efter dem i skovbunden langs ruten, især når det er fugtigt vejr i sommer-sensommer. Fortsæt ad den markerede rute til Studefolden, der er en gammel dyrefold, der frem til 1800-tallet blev brugt af studedriverne som overnatningssted for deres dyr. Den ringformede vold rundt om folden består af lyngtørv, og var dobbelt så høj, da den var i brug.

8. Døde træer giver liv

I den kommende Naturnationalpark Stråsø vil du fremover kunne opleve endnu flere døde træstammer i skovbunden som her ved Studefolden. Et dødt træ er et fantastisk levested for en lang række svampe og insekter.

9. Mere varieret skov

Når du kommer ud fra studefolden på Gosmervej, kan du på modsatte side af vejen se et hegn, som beskytter nye løvtræer mod at blive ædt af rå- og krondyr. Hegnet bliver fjernet, når de små træer er blevet større. I den kommende naturnationalpark bliver der mere løvskov, færre ensartede nåletræsbevoksninger, og en mere varieret skov til gavn for Stråsøs dyre- og planteliv.

10. og 11. Jylland mellem tvende have

Fortsæt frem ad Gosmervej, og drej til venstre ind mod Lærkehøj. Her blev H.C. Andersen efter sigende så inspireret af udsigten fra gravhøjen, at han i 1859 skrev ‘Jylland mellem tvende have’. Jer, der ikke har højdeskræk, kan tage turen op i udsigtstårnet (10).

Alle andre kan gøre som H.C. Andersen og kravle op på den smukke lyngbeklædte Lærkehøj (11). Fortsæt ad ”Gosmerturen”, og følg den gule markering tilbage til P-pladsen.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Stråsø

Se naturguiden for Stråsø

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Stråsø her

 

Foto: Lars Ostenfeld / Stråsø