Naturnationalpark Fussingø

Naturnationalpark Fussingø skal gennem vild natur bidrage til at styrke biodiversiteten i området. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder samt friluftsliv.

Fussingø Troldeskoven / Foto: Lars Ostenfeld

Med naturnationalparken Fussingø etableres et stort sammenhængende naturområde på ca. 833 hektar, hvor udsætning af stude og kronvildt skal bidrage til, at naturen bliver vildere og udvikler sig dynamisk hen over årene. Fussingø er i dag et udpræget godslandskab, der er karakteriseret ved en mosaik af områder med moser, enge, marker, Fussing Sø og Skals Å, der slynger sig gennem det åbne landskab, omkranset af de mere eller mindre lukkede skovområder.

 

Tids- og projektplan for etablering af Naturnationalpark Fussingø

Den skitserede tids- og projektplan er foreløbig, og vil kunne påvirkes af, at tilladelser og afgørelser evt. påklages. Tids- og projektplanen opdateres derfor løbende.

Dokumentarkiv

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Fussingø

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Fussingø arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Her kan du læse mere om de nationale arbejdsgrupper.

Den lokale bestyrelse

De lokale projektgrupper bliver erstattet af lokale bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper. Hjemmesiden bliver opdateret i takt med de lokale bestyrelser nedsættes.

Beskrivelse af bestyrelse

Kort over Naturnationalpark Fussingø

Klik for at åbne kortet på dets egen hjemmeside

Kontakt

Matilde Krogh Råhede
Projektleder, Naturstyrelsen Kronjylland
matkr@nst.dk
+45 93 56 32 38

Se en video fra Naturnationalpark Fussingø