Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede

I Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 2.707 ha stor naturnationalpark på statslige arealer.

Harrild Hede / Foto: Lars Ostenfeld

Området består af vidtstrakte hedearealer gennemskåret af vandløbene Kvindebækken, Hallundbæk og Holtum Å. I området forekommer tillige næringsfattige hedemoser og blåtopdominerede våde heder. Knap halvdelen af arealet er skovbevokset. Den største del af skoven udgøres af nåleskovsplantage, som er plantet fra ca. 1880 og 100 år frem.

Området har en stor kronvildtbestand, hvorfor det ifølge aftalen om naturnationalparker skal etableres med et lavt trådhegn, og Naturcenter Harrild Hede frahegnes.

 

Borgerinddragelse og projektgrupper for Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Se mere om de nationale arbejdsgrupper her.

Den lokale bestyrelse

Den lokale projektgruppe bliver erstattet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren.  

Beskrivelse af bestyrelse

Fakta om Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede

  • Areal: 2.707 ha
  • Området består af vidtstrakte hedearealer gennemskåret af vandløbene Kvindebækken, Hallundbæk og Holtum Å
  • I området forekommer tillige næringsfattige hedemoser og blåtopdominerede våde heder.

Læs mere om Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede i faktaarket.

Kort over Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede

Nedenstående kort indeholder udkast til afgrænsning af naturnationalparken. Når den politisk godkendte projektbeskrivelse og forvaltningsplan kommer i offentlig høring, vil kortet blive opdateret.

Kontakt

Malene Qvistgaard
Projektleder for Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede
maqui@nst.dk
+45 25 27 63 60